Airbnb จับมือ ธ.ออมสิน ยกระดับ "โฮมสเตย์" ไทย จัดสินเชื่อพิเศษให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น - Forbes Thailand

Airbnb จับมือ ธ.ออมสิน ยกระดับ "โฮมสเตย์" ไทย จัดสินเชื่อพิเศษให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น

PR / PR NEWS
17 May 2019 | 04:39 PM
READ 4579

Airbnb และ ธนาคารออมสิน ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการเพื่อช่วยสนับสนุนและเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการธุรกิจบริการของไทย โดยนำร่องที่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ โฮมสเตย์ ท้องถิ่น

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ธนาคารออมสิน จะดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นและพร้อมให้การสนับสนุนเพิ่มโอกาสผู้ประกอบการธุรกิจบริการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่ดีขึ้น ด้วยการนำเสนอเงินกู้อัตราดอกเบี้ยแบบยืดหยุ่นพร้อมแผนการผ่อนชำระ ขณะที่ Airbnb จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการบริการ โดยจะมีการฝึกอบรมตามขั้นตอนเพื่อให้ผู้ประกอบการ โฮมสเตย์ สามารถเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มระดับโลกที่มีเครือข่ายลูกค้าเข้ามาใช้บริการกว่า 500 ล้านคน ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ Mike Orgill ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮ่องกง และไต้หวัน ของ Airbnb ได้ร่วมกันเปิดตัวความร่วมมือกันครั้งนี้ และจากโครงการนำร่องดังกล่าว ทาง Airbnb และธนาคารออมสินได้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินและผู้ประกอบการโฮมสเตย์ท้องถิ่น 29 กลุ่ม ซึ่งผู้ประกอบการโฮมสเตย์ส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าที่ได้เข้าร่วมโครงการ GSB Smart Homestay 2018 โฮมสเตย์มีสไตล์ ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่โฮมสเตย์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศไทย
ฟ้าใส โฮมสเตย์ ที่พัก Airbnb ดีเด่นในท้องถิ่น
ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับท้องถิ่นให้เกิดขึ้นพร้อมกับการสร้างรายได้ให้ชุมชนทั่วประเทศไทย คู่ขนานไปกับแนวนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการเติบโตและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนในเมืองรองต่างๆ ผ่านการท่องเที่ยว ธนาคารออมสิน จัดทำ สินเชื่อ GSB Homestay ที่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโฮมสเตย์ อัตราดอกเบี้ยยืดหยุ่นตามประเภทหลักประกัน และการชำระคืนสอดคล้องกับลักษณะอาชีพ ส่วน Airbnb ได้ดำเนินการนำร่องต้นแบบฝึกอบรมเทรนเนอร์เพื่อสร้างศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน โดยมีจุดมุ่งหมายบ่มเพาะทักษะที่จำเป็นในการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์ม Airbnb และสามารถนำทักษะและความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดกระจายสู่ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ สำหรับผู้เข้าร่วมฝึกเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยและโอกาสการขยายธุรกิจ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การเป็นเจ้าของที่พักมือใหม่และเริ่มต้นใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb รวมถึงได้รับข้อมูลและประสบการณ์จาก นิตยา ไล้สุวรรณ เจ้าของที่พัก Airbnb ดีเด่น นอกจากนั้น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบใยแก้วนำแสงในการจัดอบรมในครั้งนี้อีกด้วย