“Money Adwise” มองโอกาสสร้างแผนการเงินการลงทุน - Forbes Thailand

“Money Adwise” มองโอกาสสร้างแผนการเงินการลงทุน

Money Adwise บริษัทที่ปรึกษาด้านการเงิน และการลงทุนแบบครบวงจรแบบ One-stop holistic planning service ลั่น 4 ปีที่เปิดธุรกิจประสบความสำเร็จ ส่งแผนการเงินลูกค้ากว่า 1,000 แผน บริหารพอร์ตให้ลูกค้าหลักร้อยล้านบาท

รัฐพล วชิรเมฆากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Money Adwise เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจที่ปรึกษาในการบริหารด้านการเงินและการลงทุน  มีโอกาสเติบโตสูงมาก และปัจจุบันผู้บริหารระดับสูง บุคลากรในภาคธุรกิจต่างๆ รวมทั้งภาคธุรกิจให้ความสนใจใช้บริการที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินรองรับการเกษียณอายุ เพิ่มสูงมากขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศ  “สังคมสูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ” ปีนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบและในปี 2573 จะมีสัดส่วนประชากรที่สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 27 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด ด้วยระบบสวัสดิการของรัฐในปัจจุบันคาดว่าจะไม่เพียงพอรองรับสังคมสูงวัยซึ่งคาดการณ์กันว่ารัฐจะมีภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพปีนี้มากถึง 2.2 แสนล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 2.8 ของจีดีพี ดังนั้นบทบาทและโอกาสของธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนเติบโตตาม “ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย ขณะที่อายุเฉลี่ยของคนไทยยืนยาวขึ้น จากวิวัฒนาการทางการแพทย์ ดังนั้นหากมีเงินออมไม่เพียงพอก็จะมีปัญหาตามมาอีกมากมาย  ขณะที่รัฐบาลเองก็มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ในการเข้ามาดูแลประชาชน การเก็บออมและบริหารเงินให้มีมากพอรองรับการใช้ชีวิตยามเกษียณ จึงเป็นเรื่องจำเป็น” รัฐพล กล่าวว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจการวางแผนการเงินแบบองค์รวมดังนั้น one-stop holistic planning service จึงเข้ามาตอบโจทย์ เนื่องจากเป็นการวางแผนที่คำนึงถึงเป้าหมายและเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของลูกค้าในทุกช่วงวัยของชีวิต แล้วนำมาวิเคราะห์เป็นแผนการเงินย่อยที่ครอบคลุมทั้ง 5 ด้านคือ cash flow management (การบริหารเงินสด), risk management (การบริหารความเสี่ยง), investment planning (การวางแผนการลงทุน), estate planning (การวางแผนมรดก) และ tax planning (การวางแผนภาษี) โดยทุกแผนมีความเชื่อมโยงกัน และที่สำคัญคือต้องนำไปใช้จริงได้ มีความยืดหยุ่นพอเมื่อสถานการณ์ในชีวิตเปลี่ยนไป ตัวอย่างปัญหาของคนที่ไม่วางแผนองค์รวม เช่น บางคนลงทุนแค่หุ้นเพียงอย่างเดียวไม่มีในเรื่องของประกันสุขภาพติดตัวไว้เลย  หากมองไปข้างหน้าเรื่องสุขภาพจะเป็นประเด็นที่สำคัญมากและจะเป็นค่าใช้จ่ายหลักหรือประมาณ 60-70% ของเงินในแต่ละเดือน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของประกันสุขภาพด้วย รัฐพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยวัตถุประสงค์หลักที่อยากเข้าไปมีส่วนร่วมช่วยให้คนไทยมีเงินออมและมีความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน  พร้อมเดินเข้าสู่สังคมสูงอายุได้อย่างหมดกังวล จึงได้ตัดสินใจ จัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อปี 2561 ด้วยคาดหวังว่า บริการของเราจะเข้ามาตอบโจทย์ financial journey ของลูกค้าตั้งแต่วัยเริ่มทำงาน วัยกลางคน วัยสร้างครอบครัว และวัยเกษียณ เพราะบริการของบริษัทที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าจะครอบคลุมรอบด้านในทุกช่วงเวลาของชีวิตและคาดหวังว่าจะเป็น “พาร์ตเนอร์” ที่วางแผนชีวิตให้กับลูกค้าอีกด้วย อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันได้ดำเนินธุรกิจมาแล้วเกือบ 5 ปี ซึ่งถือว่าเราประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเพราะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งมอบแผนการเงินที่ลูกค้าได้ลงมือทำจริงไปแล้วกว่า 1,000 แผนแล้ว บริหารพอร์ตให้ลูกค้ารวมมูลค่าหลักร้อยล้านบาท “วิธีบริหารจัดการเงินเพื่อคนวัยเกษียณ ต้องเข้าใจภาพรวมการใช้ชีวิตของเขาทั้งหมดหลังเกษียณว่าจะอยู่กินอย่างไร ดำเนินชีวิตอย่างไร ต้องวางแผนเรื่องงบเพื่อสุขภาพ เกษียณจะท่องเที่ยวไหม ถ้าจะเกษียณให้สุขไม่ใช่แค่นำเงินของลูกค้ามาบริหารเท่านั้น การซื้อประกัน และกองทุนรวมต้องมาจัดการบริหารให้เหมาะสมเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายหลังเกษียณที่ตั้งเป้าไว้ และสำคัญการจัดพอร์ต โดยเน้นการมีเงินหมุนเวียนออกจากพอร์ตมาหาเราสม่ำเสมอทุกเดือน  ดังนั้นจะต้องหาสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดให้กับลูกค้า” รัฐพล กล่าว ด้าน จิณณรักษ์ เจตน์รังสรรค์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท  Money Adwise จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันแม้ในอุตสาหกรรมจะมีธุรกิจให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินการลงทุนเพิ่มมากขึ้น แต่บริษัทของเราไม่ได้ให้แค่คำปรึกษาทางการเงินและการลงทุนเท่านั้น แต่จะช่วยวางแผนชีวิตให้กับลูกค้า ทั้งในเรื่องการวางแผนภาษี การวางแผนเรื่องการแต่งงาน ตั้งแต่การวางแผนค่าใช้จ่าย การจดทะเบียนสมรสว่าแต่งแล้วจดทะเบียนกับไม่จดทะเบียนสมรสจะเป็นอย่างไร การวางแผนเรื่องการส่งลูกไปเรียนต่อต่างประเทศ และ การวางแผนการจัดทำมรดก  ซึ่งทั้งหมดนี้คือจุดแกร่งและจุดต่างที่ส่งผลให้บริษัทเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเกือบ 5 ปีที่ผ่านมา อีกทั้ง บริการของเราแตกต่างจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นตรงที่ หากคนดูแลให้คำแนะนำ ลาออกไปแล้วมีคนใหม่มาแทน ทำให้คนใหม่อาจไม่เข้าใจ context และ background ของลูกค้าอย่างแท้จริง แต่หากเป็นลูกค้าของบริษัทเรา ลูกค้าไม่ต้องกังวล เพราะการดูแลและให้คำปรึกษาจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง  และในแต่ละปี  Money Adwise (Wealth Management) จะเขียนรายงานการวางแผนการลงทุนของลูกค้าแต่ละคนส่งให้ทุกปี เพื่อเป็นสมุดพกชีวิตที่สามารถนำไปวางแผนชีวิตได้ต่อแบบไม่สะดุด อ่านเพิ่มเติม: กรุงศรี คอนซูมเมอร์ แถลงกลยุทธ์ปี 2565

ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine