JP จ่อคิวดันธุรกิจยา COXTM และ “สุภาพโอสถ” เข้าตลาดฯ - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Finance & Investment
  • News >
  • JP จ่อคิวดันธุรกิจยา COXTM และ “สุภาพโอสถ” เข้าตลาดฯ

JP จ่อคิวดันธุรกิจยา COXTM และ “สุภาพโอสถ” เข้าตลาดฯ

บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) (JP) พร้อมเดินหน้าจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในไตรมาส 4 ปีนี้ เสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้ก้าวสู่บริษัทชั้นนำด้านการวิจัย ผลิตและจัดจำหน่ายยา และอาหารเสริมครบวงจร เพื่อผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืน

สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JP เปิดเผยว่า บริษัทมีความมั่นใจในศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งในการพัฒนา ผลิตและจำหน่าย ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจยาและสมุนไพรกว่า 70 ปี รวมถึงบริษัทยังมีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ความรู้ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่ช่วยเสริมทัพ และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ ได้แก่ ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับบำรุงสุขภาพและความงาม

นอกจากนั้น บริษัทยังมีฐานการผลิตของโรงงาน 2 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯและจังหวัดลำพูน ภายใต้หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสำหรับการผลิตยาและยาแผนโบราณ (GMP PIC/s) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขทัดเทียมกับมาตรฐานของสหภาพยุโรปและหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้บริโภคเข้าสู่สังคมแห่งการดูแลสุขภาพ

“เรามีเป้าหมายในการก้าวสู่บริษัทชั้นนำด้านการวิจัย ผลิตและจัดจำหน่ายทั้งรูปแบบยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ JP ดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร มีคณะผู้บริหารที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจมานาน ตลอดจนมีทีมวิจัยพัฒนาและโรงงานที่ได้มาตรฐานสากล ทำให้ JP มีความโดดเด่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสำหรับทุกกลุ่มทั้งแบรนด์ของตนเองหรือภายใต้แบรนด์ของลูกค้า และสามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคทั้งในเชิงดูแล ป้องกันและรักษาได้เป็นอย่างดี” สิทธิชัย แดงประเสริฐ กล่าว

ดังนั้น บริษัทจึงวางแผนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการทำตลาด โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของตัวเอง (OWN Brand) ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันที่ใช้รักษาผู้ป่วย ภายใต้ตราสินค้า COXTM กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สกัดจากธรรมชาติที่ใช้ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย ภายใต้ตราสินค้า สุภาพโอสถTM กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับบำรุงสุขภาพและความงาม ภายใต้ตราสินค้า EVITONTM  และ กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ภายใต้ตราสินค้า JSPTM ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายจะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของตัวเองให้สูงขึ้นในอนาคต

ขณะเดียวกัน JP ยังผลักดันการเติบโตและขยายฐานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจรับจ้างผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM) ที่เป็นฐานลูกค้าหลักของ JP โดยเน้นการบริการที่ครอบคลุมแบบครบวงจร (One Stop Services) ตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาสินค้า การคิดค้นและพัฒนาสูตร การขอทะเบียนตำรับยาหรือการจดแจ้งเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) การออกแบบบรรจุภัณฑ์และควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพ เพื่อให้มีการเติบโตแบบยั่งยืน

ด้าน วรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด กล่าวว่า หลังจาก บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) หรือ JP ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุญาตให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา  โดย JP จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในทุกมิติ ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การขยายตลาด การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงและขยายโรงงานทั้ง 2 แห่ง ส่วนที่เหลือนำไปชำระเงินกู้สถาบันการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานต่อไป

ส่วน โชษิต เดชวนิชยนุมัติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วม กล่าวว่า ภายหลังจากที่ JP ได้รับการอนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรออนุมัติแบบไฟลิ่งจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขายหุ้น IPO โดยจะดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้ร่วมจัดจำหน่าย รวมถึงประกาศราคาเสนอขาย IPO และกำหนดวันเปิดจองซื้อหุ้นให้แก่นักลงทุนได้รับทราบ เพื่อให้นักลงทุนที่สนใจได้จองซื้อหุ้น IPO และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของ JP ในครั้งนี้ ซึ่งคาดว่า JP จะสามารถเสนอขายหุ้น IPO จนเป็นที่เรียบร้อยและนำหุ้นทั้งหมดของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ภายในไตรมาส 4 ปีนี้

อ่านเพิ่มเติม: บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวแอปพลิเคชัน “EMMA by AXA”

 


ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine

 

BACK TO TOP