HKTDC ร่วมมือกับ DoJ เปิดตัว Resolve2Win บริการด้านกฎหมายครบวงจร ติดปีกธุรกิจการค้าไทยในฮ่องกง - Forbes Thailand

HKTDC ร่วมมือกับ DoJ เปิดตัว Resolve2Win บริการด้านกฎหมายครบวงจร ติดปีกธุรกิจการค้าไทยในฮ่องกง

องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) ร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมฮ่องกง (DoJ) จัดงานสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ Resolve2Win Legal Services of Hong Kong Opportunities for All บริการด้านกฎหมายระหว่างประเทศจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมคำแนะนำจัดการความเสี่ยง และระงับข้อพิพาททางการค้าผู้ประกอบการไทย สร้างโอกาสธุรกิจเติบโตใน กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Greater Bay Area :GBA) ตั้งเป้าผลักดันฮ่องกงก้าวสู่ศูนย์กลางบริการด้านกฎหมายในเอเชียแปซิฟิก


    องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) ในฐานะผู้จัดงาน ร่วมกับ กระทรวงยุติธรรมฮ่องกง (The Department of Justice) จัดงานสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก ในหัวข้อ Resolve2Win Legal Services of Hong Kong Opportunities for All เพื่อผลักดันให้ฮ่องกงก้าวสู่ศูนย์กลางบริการด้านกฎหมาย และการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

    การเปิดตัว Resolve2Win Legal Services of Hong Kong Opportunities for All อย่างเป็นทางการ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่ 14 รวมถึงการลงนามในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า Greater Bay Area (GBA) เพื่อการบริการด้านกฎหมายและการระงับข้อพิพาทของฮ่องกง โดยมีผู้แทนประมาณ 30 คน จากภาคกฎหมายของฮ่องกง พร้อมด้วยนักกฎหมายไทย และผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน

    ดร.แพทริค เลา รองผู้อำนวยการบริหาร องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) กล่าวว่า การจัดงานสัมมนา Resolve2Win Legal Services of Hong Kong Opportunities for All นับเป็นแนวคิดใหม่ของการให้บริการด้านกฎหมายของฮ่องกง การไกล่เกลี่ย และการระงับข้อพิพาททางการค้าผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่เปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าไปทำธุรกิจในฮ่องกง รวมถึง “กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า” Greater Bay Area (GBA) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ศักยภาพทางการค้า และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศการค้าอื่นได้ด้วย เช่น จีน ญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้

    ทั้งนี้ ในแต่ละประเทศจะมีข้อกฎหมายในการทำธุรกิจที่มีรายละเอียดแตกต่างกัน ดังนั้นงานสัมมนา Resolve2Win Legal Services of Hong Kong Opportunities for All นับเป็นประโยชน์ และสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ประกอบการไทยเป็นอย่างมากในการรับรู้ถึงข้อดีของกฎหมายของฮ่องกง

    รวมถึงสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการแก้ไขข้อพิพาททางการค้าผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และการไกล่เกลี่ย เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยเลือกฮ่องกงเป็นแพลตฟอร์มการค้า และระงับข้อพิพาททางการค้า โดยในงานสัมมนาครั้งนี้เป็นการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายจากฮ่องกงและสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)

    “ในปีที่ผ่านมา มูลค่าการค้าไทยในฮ่องกงสูงถึง 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งงานสัมมนา Resolve2Win Legal Services of Hong Kong Opportunities for All นี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยทาง HKTDC และกระทรวงยุติธรรมฮ่องกงเล็งเห็นความสำคัญของผู้ประกอบการไทยในการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเรามุ่งหวังว่างานสัมมนาในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ และได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการไทย” ดร.แพทริค กล่าว

    ด้าน ริมสกี้ หยวน ประธานสมาคมรับรองวิชาชีพผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งฮ่องกง (HKMAAL) และ ประธานร่วม ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศฮ่องกง (HKIAC) กล่าวว่า การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้จะเป็นผลดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ซึ่งพบว่ามีบริษัทไทยมากกว่า 10 แห่งที่ยืนยันความตั้งใจที่จะใช้การไกล่เกลี่ยก่อนที่จะหันไปใช้วิธีอื่นในการแก้ปัญหา รวมถึงขั้นตอนการฟ้องร้องเพื่อระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการทุกคนที่จะมาทำธุรกิจในฮ่องกงได้เป็นอย่างดี

    ซี.เอ็ม.ชาน ประธานสมาคมกฎหมายแห่งฮ่องกง กล่าวว่า สมาคมกฎหมายแห่งฮ่องกงได้เข้ามามีบทบาทในงานสัมมนานี้ เพื่อช่วยแนะนำผู้ประกอบการไทยได้เข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และเข้าถึงกฎหมายที่ควรรู้ พร้อมทั้งเตรียมรับมือหากเกิดข้อพิพาทการค้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

    ปัจจุบัน ในฮ่องกงมีทนายความมากถึง 1,400 คน จาก 34 ประเทศที่ดำเนินการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าไปทำธุรกิจทั้งในฮ่องกง รวมถึง “กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า” Greater Bay Area (GBA) พื้นที่ศักยภาพทางการค้าแห่งใหม่ในฮ่องกง เป็นโอกาสใหม่ๆ ด้านการค้าที่จะใช้ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อไปยังอีกหลายประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

    “ทางสมาคมฯ หวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมมือกับทาง HKTDC ในการนำเสนอและผลักดันกฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทย ทั้งเป็นการช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไทยในด้านอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต พร้อมกันนี้ก็มีความคาดหวังว่า ฮ่องกง จะเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่ดีที่สุดในภูมิภาคนี้” ซี.เอ็ม.ชาน กล่าว


ทั้งนี้ HKTDC จัดตั้งเมื่อปี 1966 โดยองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) ได้รับความเห็นชอบโดยกฎหมายเพื่อที่จะสร้างโอกาสสำหรับธุรกิจในฮ่องกง HKTDC มีสำนักงานมากกว่า 50 แห่งทั่วโลก 13 แห่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน HKTDC สนับสนุนฮ่องกงเพื่อเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำธุรกิจกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ทวีปเอเชียและทั่วทุกมุมโลก

    ปัจจุบัน HKTDC มีประสบการณ์มากกว่า 50 ปี ในการจัดงานแสดงสินค้า และการประชุมระหว่างประเทศ และมีเป้าหมายที่จะให้โอกาสบริษัท โดยเฉพาะ SMEs ทั้งในตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีนและตลาดต่างประเทศ


อ่านเพิ่มเติม: 3 อันดับมหาเศรษฐีไทยติดอับดับ "มหาเศรษฐีโลก ปี 2023"


ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine