บสย.ปรับองค์กรรับ New Normal วาง 6 ขุนพลเสริมแกร่งค้ำประกันสินเชื่อ - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Finance & Investment
  • News >
  • บสย.ปรับองค์กรรับ New Normal วาง 6 ขุนพลเสริมแกร่งค้ำประกันสินเชื่อ

บสย.ปรับองค์กรรับ New Normal วาง 6 ขุนพลเสริมแกร่งค้ำประกันสินเชื่อ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) องค์กรรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทหลักเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อ ได้ประกาศปรับโครงสร้างธุรกิจ ด้วยการวาง 6 ขุนพล รองรับการขับเคลื่อนองค์กรรุกเร็ว ตอบโจทย์โลกเปลี่ยนเร็วพร้อมรับ New Normal

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ในโอกาสที่บสย.ก้าวสู่ปีที่ 29 ของการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ดำเนินภารกิจด้านการค้ำประกันสินเชื่อ ช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุน โดยในปี 2563 ได้ประกาศปรับโครงสร้างตามแผน Transformation เพื่อยกระดับองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการทำงาน ให้เหมาะกับบริบทใหม่ ขับเคลื่อนองค์กรภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ด้านตามแผนวิสาหกิจของ บสย.

โครงสร้างองค์กรใหม่ ประกอบด้วย 6 สายงาน ได้แก่ 1.สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ 2.สายงานปฏิบัติการ 3.สายงานการเงิน 4.สายงานสารสนเทศและดิจิทัล 5.สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ และ 6.สายงานสนับสนุน  ประกอบด้วยผู้บริหารสายงาน ดังนี้

1.นายวิเชษฐ วรกุล  รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ

2.นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานปฏิบัติการ

3.นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานการเงิน

4.นายฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์  รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสารสนเทศและดิจิทัล

5.นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์

6.นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข  รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน

สำหรับฝ่ายที่ขึ้นตรงกรรมการและผู้จัดการทั่วไป ประกอบด้วย  ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับปฏิบัติการ

โดยทั้ง 6 สายงานจะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน และมาตรการต่าง ของรัฐบาลแบบเชิงรุก ตอบโจทย์ ยืดหยุ่น และแม่นยำ โดยนำกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวมาปรับใช้ในแต่ละสถานการณ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้รวดเร็ว ภายใต้วิสัยทัศน์เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเงินทุนและโอกาสทางธุรกิจแห่งชาติให้แก่ SMEs เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

1.พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ค้ำประกันที่หลากหลาย และมีเครื่องมือ Credit Scoring เพื่อช่วย SMEs แต่ละกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น (Credit   Accelerator)

2.เสริมสร้างความรู้ทางการเงินให้ SMEs หรือ Financial Literacy สร้างการเติบโตแบบคู่ขนาน ระหว่าง บสย.กับพันธมิตร (SMEs Growth Companion)

3.ขยายบทบาทสู่การเป็นตัวกลางทางการเงิน จับคู่กลุ่มที่ต้องการเงินทุนกับแหล่งทุนหมุนเวียน (Funding Gateway)

4.จัดหาแหล่งทุนโดย บสย. ทำหน้าที่จัดการกองทุน และปล่อยสินเชื่อ (Finance the Unfinanced)

5.พัฒนาระบบฐานข้อมูล SMEs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ เพิ่มรายได้ (SMEs Data Bank)

โครงสร้างใหม่  บสย.จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างองค์กรที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์คุณค่าให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานกำกับดูแล ผู้มีส่วนได้เสีย ตอบโจทย์การให้บริการด้านการค้ำประกันสินเชื่อแก่ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs ผ่านทางสถาบันการเงินต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ทันต่อการให้ความช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รวมถึงองค์กรต้องปรับตัวพร้อมรับ New Normal ที่สภาพธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดร.รักษ์ กล่าว

 

 


ไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ของเรา ติดตามเราได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine

 

BACK TO TOP