กรุงไทยพานิชประกันภัย ดัน 3 กลยุทธ์ ปรับแนวคิดการดำเนินธุรกิจ - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Finance & Investment
  • News >
  • กรุงไทยพานิชประกันภัย ดัน 3 กลยุทธ์ ปรับแนวคิดการดำเนินธุรกิจ

กรุงไทยพานิชประกันภัย ดัน 3 กลยุทธ์ ปรับแนวคิดการดำเนินธุรกิจ

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) บริษัทประกันวินาศภัยในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมเดินหน้าต่อยอดธุรกิจในปี 2564 วางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาแผนผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมผสานเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้ปรับเข้ากับการทำงานในยุคดิจิทัล ชูสามกลยุทธ์ปรับแนวคิดการดำเนินธุรกิจ ตั้งเป้าโตสองเท่าภายในปี 2567

พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธุรกิจล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในรอบปีที่ผ่านมา ทำให้มีผลต่อความต้องการแบบใหม่ๆ ของผู้บริโภคเกิดขึ้น เคพีไอ จึงเห็นโอกาสและให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า ความต้องการบวกกับไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบัน

รวมถึงการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นรูปแบบดิจิทัลมากที่สุด และการให้ความสำคัญกับบุคลากรในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามแผน ด้วยการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากรในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี การนำมาใช้ การพัฒนาทางความคิดสร้างสรรค์ และอื่นๆ ที่จะส่งผลในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าให้ดีที่สุด”

ด้วยบทบาทของบริษัทประกันภัยที่พร้อมจะเป็นที่ปรึกษาที่ดี ในการสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน ในปี 2564 นี้ เคพีไอ พร้อมต่อยอดการดำเนินธุรกิจด้วยสามกลยุทธ์หลัก ที่นำมาใช้พัฒนาแบบองค์รวม ทั้งในด้านบุคลากร การออกแบบผลิตภัณฑ์เฉพาะบุคคล และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการพัฒนาขั้นตอนการทำงาน เพื่อสร้างประสบการณ์การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และราบรื่นที่สุดให้แก่ลูกค้าในยุคปัจจุบัน

“การลงทุนในด้านเทคโนโลยีถือเป็นการยกระดับการให้บริการที่ตอบโจทย์ในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงหรือเป็นไปตามความต้องการของแต่ะละบุคคลมากยิ่งขึ้น อาทิ การพัฒนาระบบการเคลมสินไหมรถยนต์ให้อยู่บนระบบฐานข้อมูลแบบดิจิทัล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการออกแบบขั้นตอนและแก้ปัญหาการให้บริการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนการนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มให้ได้มากที่สุด” พงษ์ภาณุ กล่าวเสริม

พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ล่าสุด เคพีไอ ได้มีการปรับรูปแบบการออกผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน โดยเน้นเรื่องความต้องการแบบเฉพาะ อาทิ การคิดค้นผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจ SME Online ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัย อย่าง “แผนประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แบบพิเศษ รุ่นใหญ่ ใจเก๋า” เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงวัยมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

เพราะแผนประกันภัยรถยนต์ “รุ่นใหญ่ ใจเก๋า” พร้อมดูแลให้ด้วยบริการเสริมพิเศษบริการอุบัติเหตุและสุขภาพ การโจรกรรมทรัพย์สิน บริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ Telemedicine และบริการเสริมพิเศษอื่นๆ อาทิ บริการรถยกฉุกเฉิน  บริการรถพยาบาลนำส่งผู้ขับขี่สูงวัยจากจุดเกิดเหตุถึงโรงพยาบาล  บริการขับรถรับ-ส่งอู่ซ่อมตามประสงค์ เป็นต้น  นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากการนำระบบหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในการทำงานเกี่ยวกับไซเบอร์ เป็นต้น

เพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขันและก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล เคพีไอ ได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่มาพัฒนาเพื่อปรับกับระบบการทำงานในแต่ละขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ การเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้สะดวกรวดเร็วในการให้บริการ การจัดการข้อมูลและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อยอดทางธุรกิจ โดยระบบใหม่นี้จะพร้อมใช้งานในเดือนพฤษภาคม 2564 ที่จะถึงนี้

เคพีไอ ในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยสัญชาติไทย ที่ได้ทำหน้าที่ดูแลและให้ความคุ้มครองกับลูกค้าชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 68 ปี ล่าสุดข้อมูลอ้างอิงสรุป ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  ได้เผยให้เห็นว่าบริษัทมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 11,109 ล้านบาท และรายได้ในส่วนของเบี้ยประกันรับรวมที่ 2,916 ล้านบาท

“เคพีไอ ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ที่ก่อให้เกิดทั้งความท้าทายและโอกาสในธุรกิจประกันวินาศภัยที่ยังเติบโตได้อีกมาก และด้วยผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจอันเกิดจากโควิด-19 ก็ถือได้ว่าเป็นโจทย์ใหม่ที่ท้าทายบริษัทฯ มากที่จะต้องเร่งปรับตัวและปรับกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อพร้อมแข่งขันในตลาดที่มีความหลากหลายและมีสิ่งใหม่ๆ เทรนด์ใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับองค์กรปรับพนักงานของเรา ให้พร้อมกับการเปลี่ยนผ่านให้เข้าถึงสังคมในยุคนี้ให้เร็วที่สุด

การนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเสริมศักยภาพให้กับธุรกิจองค์กรและบุคลากร รวมถึงการพัฒนาช่องทางการขาย การพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าใหม่ๆ การพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงวัย รวมถึงการให้ความสำคัญกับสังคมสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดนี้ เคพีไอ ได้ให้ความสำคัญและนำมาร่วมในการตีโจทย์ เพื่อกำหนดแนวทางในการขยายธุรกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อจากนี้” พงษ์ภาณุ กล่าวสรุป

อ่านเพิ่มเติม: Hiroshi Mikitani เดินหน้านำ Rakuten ผนึกกำลัง Japan Post, Tencent และ Walmart


ไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ของเรา ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine

BACK TO TOP