NZMP Ingredients รุกตลาดเอเชียตอบรับความต้องการโปรตีนคุณภาพสูง - Forbes Thailand

NZMP Ingredients รุกตลาดเอเชียตอบรับความต้องการโปรตีนคุณภาพสูง

NZMP Ingredients จัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางด้านโปรตีนคุณภาพสูงและเผยนวัตกรรมล่าสุด Fast Milk Protein Concentrate 4868 โปรตีนคุณภาพสูงที่ผลิตจากน้ำนมดิบจากแหล่งผลิตของ Fonterra ยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมผลิตน้ำนมจากประเทศนิวซีแลนด์ ในงานแสดง Food Ingredients Asia 2017 เมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมไบเทคฯ

Forbes Thailand ได้มีโอกาสพูดคุยกับ Hamish Gowans General Manager Fonterra (SEA) Pte Ltd. ซึ่งดูแลแบรนด์ NZMP ประจำเอเชียใต้และตะวันออก ถึงทิศทางของอุตสาหกรรมโปรตีนที่เกิดขึ้นทั่วโลก ประเทศในเอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย Hamish Gowans เดินทางเข้าร่วมงาน Food Ingredients Asia 2017 จากประเทศสิงคโปร์ ศูนย์กลางการบริหาร รวมไปถึงงานวิจัยและพัฒนา และคลังสินค้าเพื่อการกระจายสินค้าสู่ภูมิภาคเอเชียแห่งนี้ Hamish เผยถึงอุตสาหกรรมโปรตีนทั่วโลกมีมูลค่าตลาดราว 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีสัดส่วนทางการตลาดที่มาจากประเทศในเอเชียราว 6.5% ซึ่งถือเป็นตัวเลขสำคัญและยังสอดคล้องกับผลวิจัยทางการตลาดโดยบริษัท Mintel ที่ชี้ว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์โปรตีนสูงมากในประเทศไทยเอเชียตะวันเฉียงใต้ โดยมีอัตราเฉลี่ยร้อยละ26 ต่อปี ระหว่างปี 2012 - 2017 โดย NZMP Ingredients เป็นบริษัทภายใต้บริษัท Fonterra ที่ประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 100 ปีในการผลิตน้ำนมโคดิบจากประเทศนิวซีแลนด์ Hamish เปิดเผยว่าในแต่ละปี Fonterra ลงทุนราว 100 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ (กว่า 74 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพื่อการวิจัยพัฒนาภายในสถานีวิจัยของบริษัท ทำให้ปัจจุบันมีผลการวิจัยที่เกิดขึ้นแล้วกว่า 30,050 งานวิจัย โดย NZMP Ingredients ผลิตส่วนผสมผลิตภัณฑ์โปรตีนจากน้ำนมเป็นหลัก ซึ่งเป็นน้ำนมดิบจากกลุ่มเกษตรกรโคนมที่จัดส่งน้ำนมโคราว 10,500 รายในปัจจุบัน ซึ่งประเทศนิวซีแลนด์ถือว่าเป็นแหล่งผลิตนมชั้นนำของโลก เนื่องจากสภาวะอากาศที่ดี การเลี้ยงโคนมแบบปล่อย หญ้าที่ดี ซึ่งต่อวันแม่วัวจะถูกรีดนมเพียง 2 ครั้งต่อวันเท่านั้น Hamish กล่าวต่อสำหรับการเติบโตของโปรตีนในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น โตราว 5.6% ถือเป็นการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีประเทศไทย อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย เป็นประเทศที่น่าสนใจ สำหรับตลาดเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกที่เขาดูแลนั้น NZMP Ingredients นำเข้าส่วนผสมมากกว่า 5 แสนตันต่อปี ในขณะที่ภาพรวมของประเทศแถบอเมริกา ยุโรป ถือเป็นตลาดใหญ่ที่บริโภคนมอยู่แล้ว ดูได้จากการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของส่วนผสมอย่างใน Starbuck ทั้งในเครื่องดื่มหรือคุกกี้ ด้านจีนและญี่ปุ่นมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง “ความนิยมของการบริโภคโปรตีนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากการใช้เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ การดูแลสุขภาพและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อภายในหลังออกกำลังกาย ทดแทนโปรตีนและกรดอมิโนที่จำเป็นซึ่งสูญเสียไป รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งในกล้ามเนื้อกับกลุ่มผู้สูงอายุและที่สำคัญเป็นโปรตีนที่มาจากธรรมชาติ” Hamish Gowans กล่าว Hamish กล่าวเสริมถึงการเข้ามารุกด้านการตลาดในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อสร้างการรับรู้ประโยชน์การบริโภคโปรตีนคุณภาพสูงที่ประโยชน์ สำหรับผู้ชื่นชอบในการออกกำลังกาย เขายกตัวอย่างในสิงคโปร์ที่ผู้คนหันมาออกกำลังที่จำเป็นต้องใช้พลังงานอย่างมาก อาทิ กีฬามาราธอน ไตรกีฬา ในขณะที่รัฐบาลสิงคโปร์รณรงค์ให้การมีบริโภคโปรตีนเพื่อสุขภาวะร่างกายที่ดีในผู้สูงวัยเพื่อเสริมสร้างร่างกายแข็งแรงและมีกำลัง เขากล่าวเพิ่มเติมว่ามีผู้บริโภคจำนวนมากมองหาผลิตภัณฑ์นมที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้และต้องการทราบว่าอาหารที่พวกเขารับประทานนั้นมาจากที่ใด พวกเขามองหาส่วนผสมอาหารที่มาจากธรรมชาติ มีสารปรุงแต่งน้อยที่สุด และมีฉลากที่แสดงถึงการใช้วัตถุดิบธรรมชาติที่ระบุแหล่งที่มาชัดเจน “เมื่อใช้ส่วนผสมอาหารของเอ็นแซดเอ็มพี ผู้ผลิตอาหารจากทั่วโลกจะสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวของผู้บริโภคด้วยคุณสมบัติของนมวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้าตามธรรมชาติในนิวซีแลนด์ของเรา และสามารถไว้วางใจในความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร”
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของโปรตีนคุณภาพสูงอยู่ภายใน
นอกจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแล้ว Fronterra เองเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงสะสมยาวนาน เราไม่ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแต่ยังให้บริการตั้งแต่การบริหารงานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำช่วยเหลือกลุ่มลูกค้า “นอกจากด้านผลิตภัณฑ์แล้ว เรายังช่วยเหลือลูกค้าในด้านอื่นๆ เพื่อเข้าถึงแหล่งผลิต ข้อมูลเชิงลึกของผลิตภัณฑ์เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคอย่างถูกต้องในบรรดาผลิตภัณฑ์หลากหลายที่เรามีไม่ว่าเป็น Whey Protein, Protein Concentrate รวมไปถึงความร่วมมื่อด้านอื่นๆ อาทิ การเข้าไปมีส่วนร่วมการให้คำแนะนำทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้า กระบวนการผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถตอบโจทย์กับสิ่งที่ผู้บริโภคของบริษัทเหล่านั้นต้องการได้อย่างแท้จริง” ผลิตภัณฑ์จากนมทั้งหมดของ NZMP Ingredients คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 ของการค้าผลิตภัณฑ์จากนมทั่วโลก NZMP Ingredients เป็นผู้นำอุตสาหกรรมนมที่นำเสนอลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ 3,800 หน่วย (SKU) โดยแบ่งเป็น 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ นมผง ไขมันนม เนยแข็ง นมสำหรับทารก และ โปรตีน ทั้งนี้ ภายในงาน Food Ingredients Asia 2017 นั้น NZMP นำเครื่องดื่มหลากหลายรูปแบบที่มีส่วนผสมอาหารมาจัดแสดง โดยมี Fast Milk Protein Concentrate 4868 (MPC 4868) เป็นนวัตกรรมล่าสุดที่โดดเด่นในเรื่องการเพิ่มระดับการย่อยและดูดซึมกรดอะมิโนอย่างรวดเร็ว ช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังจากออกกำลังกาย สำหรับสำนักงาน NZMP Ingredients ในประเทศไทยมีพนักงานประจำราว 4 คน ทำหน้าที่สนุนสนับการทำงานให้การลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทย อาทิ บริษัท อินเตอร์คอนติเนนตัล สเปเชียลิตี้ มิลค์ จำกัด ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดย Hamish กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในประเทศไทย ผู้ผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่อย่าง ซีพี-เมจิ ประเทศไทย นำเข้าส่วนผสมโปรตีนคุณภาพสูงในผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของผู้บริโภค โดยเป็นดีลการซื้อขายตรงระหว่างสองบริษัท สำหรับทิศทางต่อไปของ Fonterra ในอนาคตนั้น Hamish กล่าวว่าสัดส่วนรายได้หลักมาจาก NZMP Ingredients เป็นสัดส่วนสำคัญ เขาทิ้งท้ายไว้ว่าเราเป็นผู้นำระดับโลกในด้านโภชนาการนมเป็นผู้จัดส่งวัตถุดิบนมลำดับต้นๆ ซึ่งตามที่กล่าวมาแล้วในช่วงต้น เรามีสหกรณ์ที่ครอบครองโดยเจ้าของฟาร์มและเป็นผู้แปรรูปนมรายใหญ่ที่สุดในโลก และยังทุ่มทุนในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนมผลิตผลิตภัณฑ์ส่วนผสมอาหารที่ทำจากนมมากกว่า 2 ล้านตัน ปัจจุบัน