"ริช สปอร์ต" ผู้นำเข้ารองเท้า Converse ประกาศความพร้อมเปิดขายหุ้นไอพีโอ - Forbes Thailand

"ริช สปอร์ต" ผู้นำเข้ารองเท้า Converse ประกาศความพร้อมเปิดขายหุ้นไอพีโอ

ริช สปอร์ต หรือ RSP ผู้นำเข้ารองเท้าลำลองแนวกีฬา Converse และ Pony ประกาศความพร้อมขายหุ้นไอพีโอ 200 ล้านหุ้นภายในไตรมาส 4 ปีนี้ ชูจุดแข็งอัตรากำไรสุทธิ 20% รายได้เติบโตเฉลี่ย 30% ติดต่อกัน 3 ปี

สมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ RSP เปิดเผยว่า RSP มีความพร้อมโดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) จำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.97 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 195 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.32 และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 5 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.65 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ภายในไตรมาส 4 ปี 2560 โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะเดินสายโร้ดโชว์เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนรายย่อย 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ในวันที่ 26 กันยายน, หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 29 กันยายน, เชียงใหม่ วันที่ 2 ตุลาคม, ชลบุรี วันที่ 12 ตุลาคม และกรุงเทพฯ วันที่ 30 ตุลาคม จากนั้นจะเป็นการนำเสนอต่อนักลงทุนสถาบันการเงิน
รองเท้าแบรนด์ Converse
สมภพกล่าวว่า ริช สปอร์ต เป็นบริษัทผู้รับลิขสิทธิ์การโฆษณาและจัดจำหน่ายสินค้าตรา Converse แต่เพียงผู้เดียวในไทยมานาน 14 ปี และเพิ่งได้รับลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายสินค้าตรา Pony ซึ่งเป็นแบรนด์จาก New York สหรัฐฯ เมื่อปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้และกำไรที่เติบโตอย่างโดดเด่นในช่วงปี 2557-59 โดยรายได้เติบโตเฉลี่ย 30% มีอัตรากำไรขั้นต้น 50% และอัตรากำไรสุทธิ 20% ซึ่งมองว่าเป็นผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม "ยอดขายส่วนใหญ่ยังมาจากกลุ่มรองเท้า (footwear) มากกว่ากลุ่มเครื่องแต่งกายอื่นๆ (non-footwear) และรุ่นของรองเท้าที่สร้างยอดขายหลัก 70% คือรองเท้ารุ่นคลาสสิก Chuck Taylor All Star ที่ขายมานานหลายสิบปี แสดงให้เห็นว่าความคลาสสิกยังยังขายได้ตลอด" สมภพกล่าว พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) หรือ RSP กล่าวว่า บริษัทจดทะเบียนในปี 2544 และได้รับลิขสิทธิ์จาก Converse ในปี 2546 จนถึงปี 2559 บริษัทจึงได้รับลิขสิทธิ์จาก Pony สำหรับจัดจำหน่ายทั้งในไทย สปป.ลาว และกัมพูชา ปัจจุบันบริษัทจำหน่าย Converse ผ่านทางร้านค้าส่งคิดเป็น 19% จากรายได้ ผ่านทางเคาน์เตอร์สาขาในห้างสรรพสินค้า 114 แห่ง คิดเป็น 46% และผ่านทางร้านค้าปลีกของบริษัท 41 แห่ง คิดเป็น 35% จากรายได้ ส่วนแบรนด์ Pony มีการเปิด 15 เคาน์เตอร์สาขาแรกเพื่อจัดจำหน่ายในไทยเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา
พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ริช สปอร์ต
สำหรับผลประกอบการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2557-59) บริษัทมีรายได้รวม 816.72 ล้านบาท, 1,123,53 ล้านบาท และ 1,364.07 ล้านบาทตามลำดับ ด้านกำไรสุทธิในรอบ 3 ปี (2557-59) อยู่ที่ 75.99 ล้านบาท, 246.09 ล้านบาท และ 298.76 ล้านบาทตามลำดับ ขณะที่ 6 เดือนแรกของปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ 122.16 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 20.32% พาพิชญ์กล่าวว่า บริษัทมีการเจรจาลิขสิทธิ์จาก Converse ทุกๆ 3 ปี ซึ่งโอกาสในการได้รับการต่อสัญญาขึ้นอยู่กับการพัฒนายอดขายให้ได้ตามเป้าที่ระบุในสัญญาและบริษัทสามารถทำได้มาตลอด 14 ปี อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการปิดความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการต่อสัญญาโดยการเจรจาทำสัญญารับลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายแบรนด์ Pony เพิ่มขึ้นอีกแบรนด์หนึ่ง "การระดมทุนในครั้งนี้ RSP จะนำไปลงทุนขยายสาขาใหม่และปรับปรุงสาขาเดิม ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต อย่างไรก็ตาม แผนการขยายสาขาของบริษัทจะไม่เน้นขยายสาขาจำนวนมาก แต่จะเลือกขยายสาขาอย่างมีคุณภาพ" พาพิชญ์กล่าวปิดท้าย
Pony รองเท้าแบรนด์ใหม่ในพอร์ตของริช สปอร์ต