“ดอยคำ” ส่ง “สารสกัดฟ้าทะลายโจร” นำร่องก้าวเข้าสู่ตลาดสมุนไพรเต็มรูปแบบในปี 2565 - Forbes Thailand

“ดอยคำ” ส่ง “สารสกัดฟ้าทะลายโจร” นำร่องก้าวเข้าสู่ตลาดสมุนไพรเต็มรูปแบบในปี 2565

FORBES THAILAND / ADMIN
15 Dec 2021 | 06:30 PM
READ 1672

ดอยคำ เผยภาพรวมตลาดก่อนปิดไตรมาส 4 ด้วยภาวะโควิด-19 ทำให้ยอดกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรเติบโตกว่าร้อยละ 50 จึงเร่งพัฒนาสินค้าเจาะกลุ่มสมุนไพร นำร่องส่ง “สารสกัดฟ้าทะลายโจร” ที่มีสรรพคุณลดไข้ บรรเทาอาการเจ็บคอ และได้รับความสนใจในการนำมารักษาโรคโควิด-19 เข้าตีตลาด

ดอยคำ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มสมุนไพร

พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด กล่าวว่า นอกเหนือจากผลผลิตหลักอันเป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง เช่น มะเขือเทศ เสาวรส และสตรอว์เบอร์รีแล้ว ยังมีสินค้ากลุ่มสมุนไพรที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากขึ้น

โดยเฉพาะ “ฟ้าทะลายโจร” ซึ่งเป็นที่รู้จักในสรรพคุณอย่างแพร่หลาย ทำให้ดอยคำเล็งเห็นถึงโอกาสในการสนับสนุนผลผลิตจากเกษตรกรไทย โดยเชื่อว่าฟ้าทะลายโจรจะยังคงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค เป็นทางเลือกประจำบ้านของผู้ที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ รวมถึงสามารถขยายความต้องการไปยังประเทศกลุ่มอาเซียนได้ในอนาคต

สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดอย่าง สารสกัดฟ้าทะลายโจร ที่มีสารสำคัญแอนโดรกราโฟไลด์ 20 มิลลิกรัมต่อ 1 แคปซูล ซึ่งการบริโภคฟ้าทะลายโจรในรูปแบบสารสกัดนี้ทำให้สามารถควบคุมปริมาณสารสำคัญได้ดีกว่าแบบบดผง ทำให้ยาออกฤทธิ์เสถียรและมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตโดยโรงงานที่ผ่านมาตรฐานสากล ได้รับมาตรฐาน GMP PIC/S และมีเครื่องหมายรับรองจาก อย.

อย่างไรก็ตาม ฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณทั้งบรรเทาอาการเจ็บคอ ลดไข้ และได้รับความสนใจในการนำมาใช้รักษาโรคโควิด-19 ในระยะเริ่มต้นอย่างแพร่หลาย ทำให้มีความต้องการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยาจำนวนมาก เกษตรกรไทยจึงหันมาปลูกฟ้าทะลายโจรกันมากขึ้น ซึ่งการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเป็นวิธีที่ง่ายและเป็นที่นิยมมากแต่ต้องใช้ระยะเวลานาน อีกทั้งปัจจัยด้านสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศมีผลต่อคุณภาพของฟ้าทะลายโจร

ดอยคำ
สารสกัดฟ้าทะลายโจร

ด้วยเหตุนี้ฝ่ายนวัตกรรมเกษตรดอยคำ ซึ่งดำเนินกิจกรรมผลิตต้นพันธุ์พืชปลอดโรคด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรปลอดโรคและมีคุณภาพดี จึงได้เริ่มดำเนินกิจกรรมการขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจรปลอดโรคขึ้น โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่สามารถผลิตต้นพันธุ์ได้ในปริมาณมากและรวดเร็ว ได้ต้นกล้าตรงตามสายพันธุ์และได้ต้นกล้าปลอดจากเชื้อสาเหตุโรคพืช 

ทั้งนี้ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนอกจากจะใช้เป็นเครื่องมือในการขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจรแล้ว ยังสามารถประยุกต์ใช้ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตสารสำคัญทางยาในเนื้อเยื่อของฟ้าทะลายโจรได้ต่อไปในอนาคตอีกด้วย 

ดอยคำ
การขยายพันธุ์ฟ้าทะลายโจรปลอดโรคขึ้น โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ด้าน ชนันนัทธ์ พลปัถพี รองผู้จัดการใหญ่ (ด้านขายและการตลาด) เผยถึงภาพรวมสัดส่วนยอดขาย ปี 2564 ว่า ดอยคำยังคงเป็นผู้นำตลาดน้ำมะเขือเทศ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายได้จากน้ำมะเขือเทศตั้งแต่เดือนมกราคมถึงปัจจุบันโตกว่าร้อยละ 40 คาดว่าเมื่อจบสิ้นปีจะมีมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท และสามารถช่วยชดเชยรายได้ของน้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์ผลไม้อื่นๆ ที่ลดลง ส่งผลให้ภาพรวมยอดขายของบริษัทเติบโตขึ้น 

ขณะที่น้ำผึ้งดอยคำ มียอดการเติบโตสูงกว่าร้อยละ 50 จากผลิตภัณฑ์ใหม่ต่างๆ ได้แก่ น้ำผึ้งแท้แบบหลอดบีบ น้ำผึ้งผสมมะนาว น้ำผึ้งผสมขิง น้ำผึ้งผสมเก๊กฮวย น้ำผึ้งผสมอบเชย และน้ำผึ้งผสมส้ม สะท้อนศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา

ทิศทางและนโยบายบริษัทปี 2565 

สำหรับทิศทางของผลิตภัณฑ์ปี 2565 ดอยคำยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพและสมุนไพรต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อนำร่องก้าวเข้าสู่ตลาดสมุนไพรเต็มรูปแบบ ภายใต้ความมั่นใจในสรรพคุณของสมุนไพรที่ว่า สมุนไพรเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่า ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

ในส่วนของกลยุทธ์ทางการสื่อสารนั้น บริษัทให้ความสำคัญกับการบูรณาการใช้เครื่องมือสื่อสารให้เป็น Performance Media เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงช่องทางการขายได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น มีการวิเคราะห์ฐานข้อมูล (Data Analysis) ผ่านโปรแกรมติดตามพฤติกรรมการใช้สื่อของผู้บริโภค นำมาสู่การปรับปรุงเนื้อหาให้มีคุณภาพและตรงใจกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 

อีกทั้งเพิ่มความถี่ช่องทางการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเน้นสร้างการรับรู้ควบคู่ไปกับการกระตุ้นให้เกิดยอดขาย พร้อมขยายฐานการรับรู้ไปยังผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ ทั้งใน Gen Y และ Z  ซึ่งจะเป็นฐานผู้บริโภคที่สำคัญของดอยคำในอนาคต 

นอกจากนี้ จะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มความน่าสนใจให้สื่อนอกบ้านมากขึ้นเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ความทันสมัย ตอกย้ำการจดจำสินค้าอย่างสม่ำเสมอ นำมาสู่ภาพรวมการสื่อสารที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพ 

อ่านเพิ่มเติม: Sido Muncul บริษัทยาสมุนไพรรายใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย เติบโตอย่างก้าวกระโดดช่วงโควิด-19