"เศรษฐี" เพิ่มช้ากว่าเศรษฐกิจ - Forbes Thailand

"เศรษฐี" เพิ่มช้ากว่าเศรษฐกิจ

FORBES THAILAND / ADMIN
28 Jun 2019 | 12:30 AM
READ 2895

ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลความมั่งคั่งสถาบัน Wealth-X ได้จัดทำคู่มือความมั่งคั่งปี 2562 โดยวิเคราะห์ผู้มั่งคั่งกลุ่ม High Net Worth (HNW) ที่มีสินทรัพย์สุทธิระหว่าง 1-30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ พบว่าในปี 2561 ผู้มีความมั่งคั่งสูงกลุ่มนี้ทั่วโลกมีจำนวน 22.4 ล้านคน เพิ่มขึ้นเพียง 1.9% จากปีก่อนหน้า โดยเป็นอัตราการเติบโตที่ต่ำกว่าอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก ขณะที่มุลค่าความมั่งคั่งโดยรวมยังขยายตัว 1.8% เป็น 61.3 ล้านล้านเหรียญ

ทั้งนี้ จำนวนผู้มั่งคั่งกลุ่มดังกล่าวเติบโตในอัตราที่ต่ำถึงปานกลางในยุโรปที่ 4.5% คะวันออกกลาง 3.1% และอเมริกาเหนือ 2.1% จากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ รวมถึงความมีเสถียรภาพของตลาดทุนเทียบกับภูมิภาคอื่น ขณะที่มูลค่าความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น 4.4%, 3.4% และ 2% ตามลำดับ

สำหรับในเอเชียจำนวนกลุ่ม HNW เติบโตน้อยเพียง 0.6% และมูลค่าความมั่งคั่งเติบโต 0.3% ตรงข้ามกับปี 2560 ที่เคยเห็นมหาเศรษฐีและกลุ่ม Ultra High Net Worth (มีสินทรัพย์สุทธิมากกว่า 30 ล้านเหรียญ) เติบโตเร็วกว่าภูมิภาคอื่น ในขณะที่ปี 2561 เศรษฐกิจของเอเชียเติบโต (ในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ) มากกว่า 8% ขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยในปีดังกล่าวระหว่างปีดิ่งลงไปมากกว่า 11% เป็นผลกระทบที่ไม่ได้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหลักของผู้มั่งคั่งและความมั่งคั่งในภูมิภาค

ด้านลาตินอเมริกา กลุ่มแคริบเบียน และแอฟริกา ผู้มั่งคั่งและความมั่งคั่งได้ลดลงในปี 2561 โดยจำนวนผู้มั่งคั่งลดลงในอัตรา 7.6%, 2.5% และ 1.9% ตามลำดับ สำหรับความมั่งคั่งได้ลดลง 7.4%, 2.4% และ 1.8% ส่วนแอฟริกานั้นความั่งคั่งได้ลดลงท่ามกลางเศรษฐกิจที่ขยายตัว ในขณะที่ตลาดหุ้นทั้งสามประเทศได้ติดลบในระหว่างปี

10 ประเทศที่ติดอันดับผู้มั่งคั่งมากที่สุดคิดเป็น 75.2% ของผู้มั่งคั่งของโลก และ 73.8% ของความั่งคั่งของโลก หรือเท่ากับ 10 ประทเศที่ติดอันดับความมั่งคั่งนี้มีผู้มั่งคั่งมากกว่า 387,000 คน เพิ่มขึ้น 2.4% จากปี 2560 ส่งผลให้ความมั่งคั่งของประเทศเพิ่มขึ้นในปี 2560 รวมมูลค่า 1 ล้านล้านเหรียญ หรือเพิ่มขึ้น 2.4%

New York เมืองที่มีผู้มั่งคั่งมากที่สุดในโลก ยังมีผู้มั่งคั่งต่ำกว่าล้านคน คิดเป็น 65% ของประชากรโลก มากกว่า Tokyo ที่เป็นเมืองที่มีผู้มั่งคั่งอันดับ 2 รองลงมา และสหรัฐฯ เป็นประเทศที่ติดอันดับมีผู้มั่งคั่งมากที่สุด

    อ่านเพิ่มเติม  
คลิกเพื่ออ่านบทความทางด้านการลงทุนได้ที่ Forbes Wealth Management & Investing 2019 ในรูป e-Magazine