10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา

Forbes Thailand
Forbes Thailand / Admin
02 Dec 2018 | 6:04 pm 6222

เราพิจารณาจากนักศึกษาที่มีภาระหนี้สินจำนวนน้อย ได้รับเงินเดือนหลังเรียนจบสูงอัตราสำเร็จการศึกษาสูง ประสบความสำเร็จในอาชีพและนักศึกษามีความพึงพอใจในสถาบันการศึกษา สำหรับรายชื่อฉบับเต็ม 650 สถาบัน สามารถอ่านได้ที่ forbes.com/top-colleges


อันดับ 1
HARVARD UNIVERSITY

สถานที่ตั้ง: Cambridge, MA
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน: 9,915
ค่าใช้จ่ายรายปี: $69,600
อัตราการรับนักศึกษา: 5%


อันดับ 2
YALE UNIVERSITY
สถานที่ตั้ง: New Haven, CT
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน: 5,472
ค่าใช้จ่ายรายปี: $71,290
อัตราการรับนักศึกษา: 6%


อันดับ 3
STANFORD UNIVERSITY
สถานที่ตั้ง: Stanford, CA
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน: 7,034
ค่าใช้จ่ายรายปี: $69,109
อัตราการรับนักศึกษา: 5%


อันดับ 4
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
สถานที่ตั้ง: Cambridge, MA
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน: 4,524
ค่าใช้จ่ายรายปี: $67,430
อัตราการรับนักศึกษา: 8%


อันดับ 5
PRINCETON UNIVERSITY
สถานที่ตั้ง: Princeton, NJ
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน: 5,400
ค่าใช้จ่ายรายปี: $66,150
อัตราการรับนักศึกษา: 7%


อันดับ 6
CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
สถานที่ตั้ง: Pasadena, CA
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน: 979
ค่าใช้จ่ายรายปี: $68,901
อัตราการรับนักศึกษา: 8%


อันดับ 7
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
สถานที่ตั้ง: Philadelphia, PA
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน: 11,716
ค่าใช้จ่ายรายปี: $71,715
อัตราการรับนักศึกษา:  9%


อันดับ 8
BROWN UNIVERSITY
สถานที่ตั้ง: Providence, RI
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน: 6,926
ค่าใช้จ่ายรายปี: $71,050
อัตราการรับนักศึกษา: 9%


อันดับ 9
DARTMOUTH COLLEGE
สถานที่ตั้ง: Hanover, NH
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน: 4,310
ค่าใช้จ่ายรายปี: $71,827
อัตราการรับนักศึกษา: 11%


อันดับ 10
DUKE UNIVERSITY
สถานที่ตั้ง: Durham, NC
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน: 6,609
ค่าใช้จ่ายรายปี: $71,764
อัตราการรับนักศึกษา: 11%


คลิกอ่านครบทุกเรื่องราวจาก  “BANGKOK 2025 & BEYOND NEW NODES, NEW URBANISM” ForbesLife Thailand ฉบับพิเศษ November 2018

BACK TO TOP