เว็บไซต์สตาร์ทอัพปรับโฉมใหม่ รองรับการเติบโต ทะยานสู่ระดับเอเชีย - Forbes Thailand

เว็บไซต์สตาร์ทอัพปรับโฉมใหม่ รองรับการเติบโต ทะยานสู่ระดับเอเชีย

PR / PR NEWS
20 May 2018 | 07:38 PM
READ 10493

เพื่อสร้างการเชื่อมโยงให้เข้มแข็งขึ้นระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมสตาร์ทอัพ Startup Thailand สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้จัดทำสื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับสตาร์ทอัพและระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ หนึ่งในนั้นคือการปรับปรุงเว็บไซต์ startupthailand.org เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Startup Thailand ได้ปรับโฉมเว็บ startupthailand.org ใหม่ที่มีเนื้อหาและดีไซน์ที่ทันสมัยยิ่งกว่าเดิม เพื่อหวังจะให้เว็บไซต์นี้เป็นพื้นที่ให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับแวดวงสตาร์ทอัพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ของสตาร์ทอัพไทยและต่างประเทศเข้าด้วยกัน

โดยหัวใจสำคัญของเว็บไซต์นี้ คือ ฐานข้อมูล Ecosystem ซึ่งเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ในระบบนิเวศของสตาร์ทอัพเข้ามาลงทะเบียนเพื่อรับการรับรองจาก Startup Thailand

ผู้ที่เข้ามาลงทะเบียนจะปรากฏรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูล Ecosystem ซึ่งจะจัดแบ่งหมวดหมู่ใหญ่คือ Startup Investor และ Supporter บริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาดูรายชื่อในฐานข้อมูลนี้เพื่อค้นหาพันธมิตรทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับธุรกิจของตน ด้วยเครื่องมือการค้นหาที่ใช้งานได้อย่างสะดวก ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาลงทะเบียนภายในเว็บไซต์ startupthailand.org ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นอกจากระบบฐานข้อมูลแล้ว ยังสามารถเข้ามาค้นหาและศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับหน่วยงาน Startup Thailand ข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในแวดวง ปฏิทินกิจกรรม สื่อที่ให้สาระความรู้และความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ที่ทาง Startup Thailand สร้างสรรค์ขึ้น ทั้งรายการทีวี คลิปสั้นให้ความรู้ นิตยสาร Startup Thailand เป็นต้น โดยเนื้อหาภายในเว็บไซต์นั้นจะนำเสนอในรูปแบบสองภาษา (ไทยและอังกฤษ) เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลได้กว้างขวางมากขึ้น