ความหวังของมวลมนุษย์ พิชิตโควิด-19 - Forbes Thailand

แม้ว่าธนาคารกลางและรัฐบาลทั่วโลกจะออกมาตรการทางการเงินและทางการคลังในระดับที่สูงมาก เมื่อเทียบกับวิกฤตในครั้งก่อน แต่ก็คงจะทำได้เพียงบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการระบาดของไวรัสเท่านั้น

ซึ่งมุมมองดังกล่าวสอดคล้องกับคำกล่าวของประธาน Fed อย่าง Jay Powell  ที่ได้ให้สัมภาษณ์รายการ 60 Minutes ของ CBS News ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2020 ระบุว่า การฟื้นตัวเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบ หรือ Fully Recover จะต้องมาจากประชาชนมีความเชื่อมั่นเต็มที่ หลังจากการค้นพบวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาด (“For the economy to fully recover, people will have to be fully confident. And that may have to await the arrival of a vaccine,”)   

ในวันนี้เราได้สรุปพัฒนาการของบริษัทต่างๆ ที่อยู่ในขั้นตอนการวิจัยวัคซีนที่มีความก้าวหน้าเพียงพอที่จะเป็นความหวังให้กับการป้องกันการแพร่ระบาดและการฟื้นตัวเศรษฐกิจ ดังนี้

Monderna - เป็นบริษัทที่มีความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนมากที่สุด ในขณะที่เขียนรายงาน ได้ทำการทดลองทางคลินิก Phase 1 กับกลุ่มตัวอย่าง 45 ราย ไปแล้วในเดือนมีนาคม โดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) ได้อนุมัติให้เริ่มทำการทดลองทางคลินิก Phase 2 กับกลุ่มตัวอย่าง 600 ราย และได้ให้เครื่องหมาย “Fast Track” แก่บริษัทเพื่อเร่งกระบวนการทางกฎหมายต่างๆ Inovio Pharmaceutical - เริ่มการทดลองทางคลินิค Phase 1 กับกลุ่มตัวอย่าง 40 ราย ในวันที่ 6 เมษายน คาดจะรู้ผลภายในเดือนมิถุนายน หากสำเร็จบริษัทสามารถผลิตวัคซีนได้ 1 ล้านเข็มภายในปี 2020

Oxford University - เริ่มการทดลองทางคลินิค Phase 1 ในวันที่ 23 เมษายน บริษัทได้รับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษวงเงิน 20 ล้านปอนด์ หากสำเร็จบริษัทสามารถผลิตวัคซีนได้ 1 ล้านเข็มภายในเดือนกันยายน ปี 2020

Pfizer - ร่วมมือกับบริษัท BioNTech ในเยอรมนี และเริ่มทดลองทางคลินิค Phase 1 วันที่ 5 พฤษภาคม บริษัทระบุว่าจะเริ่มทดลองวัคซีนกับกลุ่มตัวอย่าง 1,000 ราย ในเดือนกันยายน 2020 บริษัทมีเป้าหมายที่จะผลิตวัคซีนสำหรับใช้เป็นการฉุกเฉินแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ภายในไตรมาส 3 ของปี 2020 และจะผลิตให้ใช้ในวงกว้างได้ในปี 2021

Johnson & Johnson - บริษัทเริ่มการพัฒนาวัคซีนตั้งแต่เดือนมกราคม ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน Preclinical หรือการทดลองในสัตว์ และจะเริ่มการทดลองในมนุษย์ Phase 1 ในเดือนกันยายน คาดว่าจะผลิตวัคซีนได้ 600-900 ล้านเข็มภายในเดือนเมษายน 2021

Sanofi ร่วมมือกับ GSK - ทั้ง Sanofi และ GSK ได้เริ่มพัฒนาวัคซีนร่วมกันตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน โดยตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอน Preclinical หรือการทดลองในสัตว์ และคาดว่าจะเริ่มทำการทดลองทางคลินิกหรือทดลองในมนุษย์ได้ในช่วงไตรมาส 3-4

Novavax - อยู่ในขั้นตอน Preclinical และจะเริ่มทดลองในมนุษย์ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ และคาดว่าจะทราบผลในเดือนกรกฎาคม

จะเห็นได้ว่าวัคซีนที่พัฒนาไปได้มากที่สุด ปัจจุบันอยู่ในการทดลองทางคลินิก Phase 2 จากทั้งหมด 4 Phase จุดที่น่าสนใจและติดตาม คือ บริษัทใดจะเป็นบริษัทแรกที่ผลิตให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ใช้วัคซีนก่อน ซึ่งย่อมสะท้อนถึงความเป็นไปได้สูงที่จะนำมาใช้ได้กับประชาชนทั่วไป

โดยเชื่อว่าเรายังมีความหวังที่จะเห็นความสำเร็จ เนื่องจากมีความต้องการใช้สูง ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในหลายๆ บริษัท รวมถึงการให้เงินอุดหนุนงานวิจัยและพัฒนาของรัฐบาลในหลายประเทศ รวมถึงขั้นตอนอนุญาติต่างๆ ที่เคยเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเชื่อว่าจะถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว (Fast Track)  ดังนั้น ในครั้งนี้เราอาจได้เห็นการพัฒนาค้นพบวัคซีนได้เร็วที่สุดเมื่อเทียบกับอดีต

   

โดย กันติพัฒน์ วงศ์สุคนธ์

Head of  Wealth  Advisory

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้


ไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ของเรา ติดตามเราได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine