คิงส์คอลเลจ เลือกไทยสาขาแรกในอาเซียน - Forbes Thailand

คิงส์คอลเลจ เลือกไทยสาขาแรกในอาเซียน

FORBES THAILAND / ADMIN
06 Aug 2019 | 10:00 AM
READ 18191

คิงส์คอลเลจ เลือกไทยเปิดสาขาแห่งแรกในอาเซียนเน้นเด็กเก่งครบรอบด้าน ไม่ว่ายุคสมัยไหนพ่อแม่ผู้ปกครองย่อมให้ความสำคัญกับการศึกษา โดยเฉพาะการส่งบุตรหลานไปศึกษาเล่าเรียนในต่างประเทศ โดยปัจจุบันผู้ปกครองมีทางเลือกมากขึ้นกับโรงเรียนนานาชาติในไทย ซึ่งมีทั้งหลักสูตรอังกฤษ สหรัฐฯ สิงคโปร์ และชาติอื่นๆ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงได้ร่วมกับ King’s College School, Wimbledon สถาบันการศึกษาชั้นนำของอังกฤษ ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ (King’s College International School Bangkok) สร้างทางเลือกที่แตกต่างให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง เสมือนส่งลูกออกไปศึกษา ณ สถานที่จริงในอังกฤษ ในราคาที่คุ้มค่าประหยัดกว่าที่สำคัญคือได้คงไว้ซึ่งความผูกพันของครอบครัว

ศ. (พิเศษ) ดร.สาคร เล่าถึงที่มาของการก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ว่า มีจุดเริ่มจากการส่งบุตรชายในวัย 10 ปีไปเรียนต่างประเทศตามคำร้องขอของบุตรที่ต้องการมีเพื่อนชาวต่างชาติมากขึ้น เมื่อส่งบุตรเข้าศึกษาได้เห็นพัฒนาการที่ดี เช่น มีความสุขกับการเรียน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความสุภาพเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ผลสะท้อนที่ได้รับจากการส่งลูกไปเรียนครั้งนั้นทำให้พบว่าโรงเรียนนานาชาติในไทยจะประสบความสำเร็จได้ ต้องประกอบด้วยเงื่อนไข 2 ปัจจัย คือ ทำเลที่ตั้งของโรงเรียน และโรงเรียนต่างชาติที่ร่วมมือกัน ก็ต้องเป็นโรงเรียนดีที่สุดของต่างประเทศ มีคุณค่าร่วมในการทำงาน และมีแนวปฏิบัติที่เหมือนเมืองไทย

ดังนั้น นอกจากเหตุผลจากการเป็นโรงเรียนดีที่สุด 1 ใน 5 ของอังกฤษแล้ว King’s College School, Wimbledon ก็ยังมีคุณค่าร่วมเหมือนกับไทยในเรื่องความสุภาพ กิริยามารยาท การให้ความเคารพ กิจกรรม การกีฬา ซึ่งมีทุกอย่างที่เรียกว่า วิชาการดี กีฬาเด่น เน้นมารยาท

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์

“King’s College School, Wimbledon มีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ม.6 หรือ year 13 เป็นโรงเรียนแบบไปเช้าเย็นกลับ มีนโยบายเปิดโรงเรียนในต่างประเทศ ซึ่งไทยจะเป็นโรงเรียนแรกในอาเซียน โดยจะมีการดูแลคุณภาพอย่างเข้มงวด และใช้หลักสูตรของ King’s College School, Wimbledon แต่ปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพสังคมไทย โดยมีองค์ประกอบหลักหนึ่งคือมีหลักสูตรร่วมผสม (Co-curricular Program) นอกจากนี้ ทางอังกฤษยังมีบทบาทในการช่วยหาและคัดเลือกบุคลากร ตั้งแต่ครูและครูใหญ่อีกด้วย” ศ. (พิเศษ) ดร.สาครกล่าว

จุดเด่นของคิงส์คอลเลจกรุงเทพ คือ ความเชื่อมั่นด้านวิชาการในชื่อของ King’s College School, Wimbledon ที่เน้นความแตกต่าง การสร้างให้เด็กมีครบถ้วนรอบด้านทั้งเรื่องเรียนดี กีฬาเด่น เน้นกิจกรรม ตลอดจนอาจารย์และบุคลากรที่ครบถ้วนรอบด้าน มีประสบการณ์ โดยทางโรงเรียนได้ Thomas Banyard ซึ่งเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของ คิงส์คอลเลจ มาเป็นครูใหญ่ที่คิงส์คอลเลจกรุงเทพ

“อีกเหตุผลหนึ่งที่ทาง King’s College School, Wimbledon เลือกเรา เพราะผมมีประสบการณ์ทางวิชาการ กลุ่มเรามีความมุ่งมั่นที่จะทำโรงเรียนที่ดี ทำให้โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ผู้ปกครองต้องการแสวงหาโรงเรียนที่ดีให้กับลูก” ศ. (พิเศษ) ดร.สาคร กล่าว

King’s College School, Wimbledon

โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพกำหนดเปิดรับสมัครกลางเดือนมิถุนายน 2562 และจะเปิดทำการสอนเดือนกันยายน 2563 โดยปีแรกเปิดระดับ Pre-nursery (2 ขวบ) ถึง Year 5 และจะเปิดเพิ่มในปีต่อๆ ไป จนถึงระดับ Year 13 สำหรับสถานที่ตั้งโรงเรียนอยู่บนถนนรัชดา-พระราม 3 ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนสาธุประดิษฐ์ บนพื้นที่ของกลุ่มสหพัฒนพิบูลซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง โดยมีมูลค่าโครงการโรงเรียนนี้ประมาณ 4 พันล้านบาท

เรื่อง: โสภาวดี ธเนตปราโมทย์


คลิกเพื่ออ่านบทความทางด้านการลงทุนได้ที่ Forbes Wealth Management & Investing 2019 ในรูปแบบ e-Magazine