Bill Gates - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

logo forbes thailand LISTS
2
Bill Gates
Microsoft

9.65 หมื่นล้านเหรียญ
เพิ่มขึ้น

05 Mar 2019
#2 World Billionaire

9.65 หมื่นล้านเหรียญ
เพิ่มขึ้น

เศรษฐีหมายเลข 2 ของโลกบริจาคเงินไปแล้ว 3.58 หมื่นล้านเหรียญ ทั้งยังบอกอีกว่าเขาและเศรษฐีชาวอเมริกันคนอื่นๆ ควรเสียภาษีมากกว่านี้อีกซึ่งรวมถึงภาษีกองมรดกด้วย เขายึดครองอันดับสูงสุดได้เพียง 6 ครั้งนับตั้งแต่ปี 1995 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของผู้ร่วมก่อตั้ง Microsoft ผู้นี้เพิ่มขึ้นแต่ยังคงเทียบไม่ได้กับการปรับขึ้นระดับตำนานของ Bezos

BACK TO TOP