Larry Page - Forbes Thailand

Larry Page

Larry Page ผู้ก่อตั้ง Google ร่วมกับ Sergey Brin ในปี 1998 ซึ่งได้เติบโตมาเป็นบริษัทเทคโนโลยีทรงอิทธิพลในปัจจุบัน โดย Alphabet บริษัทแม่ของ Google คือ 1 ใน 5 บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลกเคียงข้าง Amazon, Meta, Apple และ Microsoft

Larry Page ก้าวลงจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Google ที่ครอบครองมาตลอดในปี 2001 ก่อนจะขึ้นนั่งเก้าอี้ซีอีโอ Alphabet ระหว่างปี 2015-2019 อย่างไรก็ตาม รายงานเมื่อปี 2022 ระบุว่าเขาคือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทที่ประมาณ 3%