เปิดตำนาน 'ชีวาศรมฯ' ส่งมอบสมดุลชีวิตสู่ธุรกิจอย่างยั่งยืน - Forbes Thailand

เปิดตำนาน 'ชีวาศรมฯ' ส่งมอบสมดุลชีวิตสู่ธุรกิจอย่างยั่งยืน

จากแนวคิดการสร้างสมดุล จิต วิญญาณ และ ร่างกาย ของ บุญชู โรจนเสถียร ที่ตระเวนค้นหาศาสตร์แห่งการส่งมอบสุขภาพอันดีจากทั่วโลกสู่การก่อตั้ง ชีวาศรมฯ เพื่อให้เป็น “ที่พักพิงแห่งชีวิต” โดยมี กฤป โรจนเสถียร ทายาทที่ปัจจุบันกุมบังเหียนและสร้างชื่อให้ ชีวาศรมฯ ดังไกลไปทั่วโลกในฐานะสถานแห่งการพักผ่อนและฟื้นฟูสมดุลให้กับร่างกาย

เมื่อประตูรั้วขนาดใหญ่ของชีวาศรมฯ ซึ่งตั้งตระหง่านก่อนถึงซอยหัวถนน 1 ของอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เปิดต้อนรับทีมงาน Forbes Thailand Online เผยถึงความร่มรื่น ความสงบเงียบภายในและรอยยิ้มอันสร้างสุขจากพนักงานต้อนรับ อดีตบ้านพักตากอากาศของตระกูลโรจนเสถียรแห่งนี้ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นรีสอร์ทเพื่อสุขภาพและเริ่มดำเนินการด้าน Wellness and Spa เมื่อปี 2538 ในชื่อ ชีวาศรมฯ หรือ Chiva-Som International Health Resort ในห้วงเวลาเริ่มต้นชีวาศรมฯ ให้บริการเฉพาะกลุ่มเพื่อนและกลุ่มสมาชิกที่ก่อตั้งชีวาศรมฯ ในวงแคบๆ และเริ่มเป็นที่นิยมในกลุ่มคนต่างชาติที่เดินทางมาพักผ่อนในหัวหินจนปัจจุบันลูกค้าหลักกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่รับรู้แบบปากต่อปาก “ลูกค้าหลักกว่า 90 เปอร์เซ็นต์คือชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่รู้จักชีวาศรมฯ แบบปากต่อปาก เพราะแนวทางการทำธุรกิจของเราไม่มีการลงโฆษณา ทำให้มั่นใจได้ว่าปริมาณลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงลูกค้าเก่าที่กลับมาอย่างสม่ำเสมอ เป็นเครื่องการันตีได้อย่างดีถึงคุณภาพและความพึงพอใจ” กฤป โรจนเสถียร ประธานกรรมการบริหาร และ ซีอีโอ บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด วัย 67 ปี  กล่าว ชีวาศรมฯ ก่อตั้งขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์หลักคือการสร้างสมดุลให้สุขภาพ โดยความสมดุลที่ว่าต้องเป็นการสอดรับระหว่างจิตใจ ร่างกายและจิตวิญญาณภายใต้การดูแลอย่างมีแบบแผน การบำบัดเยียวยาอย่างมีระบบ และการบริการที่ใส่ใจ เพื่อทำให้ชีวาศรมฯ กลายเป็นที่พักพิงแห่งชีวิตซึ่งจะทำให้ทุกองค์ประกอบในร่างกายเจริญขึ้นอย่างงอกงาม

แตกต่างอย่างท้าทาย

ชีวาศรมฯ ถือเป็นผู้เล่นรายแรกๆ ที่ศึกษานำศาสตร์ต่างๆ เพื่อสุขภาพจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นอินเดีย จีน แขก เข้าปรับใช้ในประเทศไทย ด้วยแนวคิดของการให้บริการที่แตกต่างเริ่มตั้งแต่วันแรกที่ชีวาศรมฯ ได้เปิดให้บริการ ทันทีที่ก้าวเข้ามาจะได้รับการต้อนรับจาก Health & Wellness Advisor ที่ทำการปรึกษา เรื่องสุขภาพ ร่างกาย และสภาพจิตใจของลูกค้า รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงจะได้นำไปสู่ Solution ที่เหมาะสม “นิยามชีวาศรมฯ คือรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ ไม่ใช่โรงแรม ถึงจะมีส่วนที่เหมือนกับโรงแรมก็ตาม แต่จุดหมายหลักของเราคือการส่งมอบบริการเพื่อส่งมอบสุขภาพที่ยั่งยืนกับแขกที่มาพัก สุขภาพที่ยั่งยืนคือความมั่นคงต่อสุขภาพกาย ใจ และจิตวิญญาณ (Mind, Body and Spirit) แล้วทำอย่างไรถึงจะหาความสมดุลของสามองค์ประกอบนี้ได้ เราก็ต้องเริ่มจากการหาจุดตรงกลางระหว่างสามสิ่งนี้” กฤป โรจนเสถียร เผยและเสริมว่า ก่อนเข้ามาเป็นผู้บริหารผมเองเคยเป็นลูกค้ามาก่อน ข้อดีอย่างหนึ่งคือมันทำให้เราเข้าใจความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ มากขึ้น ทุกคนมีความต้องการที่หลากหลาย ธุรกิจของชีวาศรมฯ เป็นลักษณะงานแบบเฉพาะตัวตน เรามีหน้าที่ออกแบบการดูแลให้เข้ากับความต้องการของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ ไม่มี One size fits all ลูกค้าทุกคนย่อมต้องได้รับการดูแลที่แตกต่างกันตามแบบฉบับความต้องการของเขาและเข้ากับสุขภาพของเขา ซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายกับเรา และสร้างความพอใจให้กับเราด้วยเหมือนกัน

ผสมผสานศาสตร์แห่งการดูแล

สำหรับชีวาศรมฯ ให้ความสำคัญกับความเป็นไทยอย่างมาก เราส่งมอบการดูแลด้วยความเป็นไทยด้วยกิริยามารยาท ความเป็นกันเอง ความจริงใจ ความอ่อนโยน เราใช้ศาสตร์ในการส่งมอบเราเรียกว่า 6 รูปแบบการบำบัด รูปแบบแรกคือ Spa รูปแบบที่สองคือ Fitness รูปแบบที่สามคือ physiotherapy หรือกายภาพบำบัด รูปแบบที่สี่คือ Nutrition หรือเรื่องของอาหาร รูปแบบที่ห้าคือ Holistic เรื่องการหาสมดุลในร่างกาย และรูปแบบที่หกคือเรื่องความสวยความงาม เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าตอนนี้เป็นต่างชาติ มาจากหลายทวีปทั่วโลก ส่วนคนไทยจะมีอยู่สิบเปอร์เซ็นต์ จะเห็นได้ว่าลูกค้าของเราค่อนข้างหลากหลาย ยิ่งหลากหลาย ความต้องการก็ยิ่งต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิต ประเพณีของเขา อาทิ กลุ่มที่มาจากยุโรปเป็นแบบหนึ่ง เอเชียแบบหนึ่ง ตะวันออกกลางก็จะมีไลฟ์สไตล์และความต้องการอีกแบบ ดังนั้นปัญหาที่เกิดในแต่ละจุดก็ไม่เหมือนกัน เราก็ต้องเสาะหาแนวทางที่แตกต่างกันออกไป ภายใต้การส่งออกตามแบบฉบับของความเป็นไทย กิริยามารยาท ความเป็นกันเอง ความจริงใจ ความอ่อนโยน ผมว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งสากลที่ทั่วโลกรับรู้ได้ว่าเป็นสิ่งที่ดี “ธุรกิจ Wellness เป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะคำนี้ครอบคลุมทั้ง Spa, Holistic, Fitness Center, Yoga มีการประเมินว่าธุรกิจชนิดนี้มีมูลค่ารวมเฉลี่ยประมาณ 37 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี การประเมินนี้เกิดขึ้นเมื่อสองปีที่ผ่านมา และคิดว่าตอนนี้เติบโตขึ้นอีกมาก” กฤป กล่าวและเพิ่มเติมว่าปัจจัยที่ขับเคลื่อนกลุ่ม Wellness คือการเติบโตของประชากรซึ่งมีตลอดเวลา โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นมากมาย รวมถึงความตื่นตัวต่างๆ ในเรื่องการดูแลสุขภาพ ความเครียด โรคร้าย “ข้อดีที่สุดของธุรกิจนี้คือไม่มีการเกี่ยวโยงถึงฤดูกาล ไม่มี Low Season หรือ High Season เพราะคนที่คิดจะดูแลสุขภาพ เขาไม่ล้มเลิกเพียงเพราะพายุเข้า อากาศร้อนเกิน หรือหนาวจัด แต่เมื่อถึงเวลาก็ต้องทำ ดังนั้นการขึ้นลงของธุรกิจจึงค่อนข้างคงที่ ไม่เกี่ยวเนื่องกับดินฟ้าอากาศ แต่มันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจเป็นหลัก ถ้าบริการดี ผลลัพธ์เรื่องสุขภาพเป็นไปในทางบวก ไม่ว่าอย่างไรลูกค้าก็ต้องกลับมาอีกแน่นอน”

กลไกขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ

กุญแจสำคัญอีกชิ้นของชีวาศรมฯ คือ พนักงาน ที่เป็นกลไกสำคัญสู่ความสำเร็จของชีวาศรมฯ สิ่งแรกที่ลูกค้าเข้ามาถึงชีวาศรมฯ คือ Health Advisor เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญ เพราะปรับความเข้าใจกับลูกค้าให้เข้าใจตรงกัน เช่นบางคนอาจต้องการแก้ไขในเรื่องนี้ แต่เมื่อมาถึงเราอาจพบว่าเขามีปัญหาอื่นเร่งด่วนกว่าที่ควรแก้ไข อาจทำการพูดคุยหรือผสมผสานโปรแกรมอื่นเข้าไปด้วย “ในชีวาศรมฯ พนักงานทุกคนต้องทำงานเป็นทีมเพื่อให้ลูกค้าได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด ซึ่งด้วยความที่เราเป็น Heath Resort ทุกแผนกในรีสอร์ทที่กระจายตัวอยู่ต้องทำงานร่วมกันตลอดเวลา ส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ช่วยกันสอดส่องและทำการจดจำให้ได้ว่าลูกค้าแต่ละท่านมีความต้องการที่แตกต่างกันอย่างไร หรือมีข้อห้ามเพื่อสุขภาพที่แตกต่างกันแค่ไหน” "เราเองได้ก่อตั้ง ชีวาศรม อะคาเดมี ไว้สำหรับฝึกอบรมพนักงาน ขณะเดียวกันก็ไว้ฝึกอบรมคนภายนอกด้วย ครบทุกหลักสูตรเรื่องของสปา เทอราปิสต์ ซึ่งหลักสูตรได้รับการรับรองจากกระทรวง ผมอยากให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่ง Wellness เป็น Wellness Hub เพราะมันมีหลายอย่างที่เหมาะสมมาก อาทิ การรักษาโดยแพทย์แผนไทย เพราะมันไปถึงระดับเทอราปีที่บำบัดรักษาได้ไม่ใช่แค่ผ่อนคลาย สมุนไพรก็รักษาได้เป็นความรู้ที่สั่งสมมาไม่น้อยไปกว่าจีนหรืออินเดีย อีกทั้งวิธีการส่งมอบของไทยเป็นเอกลักษณ์มาก อีกอย่าง Therapist ของไทยในตอนนี้ถือเป็นที่ต้องการเลยนะ ไปที่ไหนใครก็อยากได้ตัว"

สร้างชีวาศรมฯ สู่ 6 สาขาทั่วโลก

สำหรับในเวทีโลก ชีวาศรมฯ ได้รับชื่อเสียงสั่งสมระดับหนึ่งจากรางวัลต่างๆ เป็นเครื่องการันตี กฤปตั้งเป้าขยายสาขาไปยังทั่วโลกเพียง 6 สาขา เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการ ซึ่งที่ผ่านมาเราคัดเลือกกลุ่มลงทุนที่ติดต่อเพื่อนำโมเดลชีวาศรมฯ ไปสร้าง โดยสาขาต่อไปคือที่รัฐบินตัน ประเทศอินโดนีเซีย “จริงๆ มีคนเสนอตัวมาเยอะนะ แต่เราต้องกลั่นกรองอย่างดี บางคนยึดมั่นแค่ตัวเลข ดูแค่ตัวเลขล้วนๆ มองถึงผลกำไรและรายได้อย่างเดียว แน่นอนว่าเรื่องเงินต้องมอง แต่ผมอยากได้คนที่มองแบบเดียวกับเราคือมองว่าเราจะส่งมอบสุขภาพอย่างไรให้ลูกค้า จุดตรงนั้นที่เราเลือกมีธรรมชาติเพียงพอเพื่อสร้างความสงบหรือเปล่า” กฤป กล่าวพร้อมเผยเพิ่มเติมว่า "เราเดินเครื่องแล้วที่รัฐบินตัน ประเทศอินโดนีเซีย เพราะเจ้าของโครงการมีจุดหมายเดียวกันในการส่งมอบ Wellness นี่คือสิ่งที่เรามองหาเป็นอันดับแรก อย่างที่บินตันมีครบจะวิ่งก็ได้ ออกกำลังในทะเลก็ได้ ผมมองว่าเรื่องพื้นที่เป็นเรื่องสำคัญ มีทั้งยังมีป่าโกงกางร้อยกว่าไร่ เพราะ Wellness ของธรรมชาติกับคนต้องไปควบคู่กัน คุณไม่สามารถมีสุขภาพที่ดีได้ ถ้าธรรมชาติรอบด้านเป็นพิษ ซึ่งนักลงทุนแบบนี้หายากมาก แต่วันนี้ผมเจอแล้ว" ปัจจุบัน กฤป โรจนเสถียร ในวัย 67 ปี เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง นอกจากการเลือกเล่นดนตรีเพื่อผ่อนคลายแล้ว เขายังได้ลงแข่งขันวิ่งในระยะฟูลมาราธอน (42.195 กิโลเมตร) และซ้อมวิ่งเป็นประจำ เขาได้ทิ้งท้ายถึงคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาในธุรกิจ Wellness ขอให้เชื่อในไลฟ์สไตล์ที่ถูกต้อง เรื่องการออกกำลัง การพักผ่อน ขอให้มองเรื่องการสร้างสมดุลในชีวิตเป็นสำคัญ รวมถึงดูว่าอายุเท่านี้ควรดูแลอย่างไร คงความสมดุลแค่ไหนให้นานที่สุด เพราะแต่ละวัยมีความแตกต่างกัน การทำ Wellness ในตอนอายุสามสิบย่อมต่างจากตอนอายุห้าสิบ ร่างกายรับไม่ได้เหมือนกัน เราต้องมองให้ถึงบั้นปลายว่าจะใช้ชีวิตอย่างไร ปรับตัวแบบไหน  รวมถึงอยากให้คำนึงถึง Wellness ของสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เพราะถ้าสิ่งแวดล้อมเป็นพิษคุณจะดูแลคนอื่นได้อย่างไร สิ่งนี้มีความสำคัญเช่นกัน ภาพ: กิตติเดช เจริญพร และ ชีวาศรมฯ