ไม่ปรับตัวอาจตกขบวน! ผลสำรวจชี้ผู้ค้า 56% มียอดขายเพิ่มขึ้นเมื่อรับชำระเงินด้วย Alipay ตอบสนอง “นักท่องเที่ยวจีน” - Forbes Thailand

ไม่ปรับตัวอาจตกขบวน! ผลสำรวจชี้ผู้ค้า 56% มียอดขายเพิ่มขึ้นเมื่อรับชำระเงินด้วย Alipay ตอบสนอง “นักท่องเที่ยวจีน”

PR / PR NEWS
23 Jan 2019 | 02:26 PM
READ 7744

Nielsen ร่วมกับ Alipay เผยรายงานการสำรวจแนวโน้มการชำระเงินผ่านมือถือระหว่างการท่องเที่ยวในต่างประเทศของชาวจีนประจำปี 2561 ชี้ผู้ค้า 56% มียอดขายสูงขึ้นเมื่อเปิดรับชำระด้วย Alipay และ 90% ของผู้ค้าพบว่า นักท่องเที่ยวจีน ถามหาระบบชำระเงินผ่านมือถือ

จากการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวจีนกว่า 2,800 คน และผู้ค้าในต่างประเทศกว่า 1,200 ราย รายงานดังกล่าวสรุปว่า งบประมาณโดยเฉลี่ยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางไปต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยนักท่องเที่ยวหันมาใช้การชำระเงินผ่านมือถือขณะท่องเที่ยวในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น 

ทั้งนี้ ในการเดินทางไปต่างประเทศครั้งล่าสุด นักท่องเที่ยวจีน ใช้การชำระเงินผ่านมือถือเพื่อทำธุรกรรมราว 32% ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่สัดส่วนของการชำระเงินผ่านมือถือแซงหน้าเงินสด

นอกจากจะเพิ่มความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนแล้ว วิธีการชำระเงินผ่านมือถือยังช่วยปรับปรุงการดำเนินงานของผู้ค้าในต่างประเทศอีกด้วย โดย 58% ของผู้ค้าที่ตอบแบบสอบถามระบุว่า หลังจากที่เปิดให้บริการรับชำระเงินผ่าน Alipay ลูกค้าที่เดินเข้าร้าน (foot traffic) มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ 56% เปิดเผยว่ายอดขายเพิ่มสูงขึ้น

ผลการสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้ให้มุมมองใหม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดผู้บริโภคชาวจีน ขณะที่ชาวจีนเดินทางไปท่องเที่ยวทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การใช้จ่ายและการตัดสินใจเลือกของนักท่องเที่ยวชาวจีนมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้น

ประเด็นสำคัญในรายงานมีดังนี้

1. นักท่องเที่ยวจีน เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นในปี 2561 โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามเยี่ยมชมประเทศ/ภูมิภาค 2.8 แห่ง เพิ่มขึ้นจาก 2.1 แห่งในปี 2560 

ทั้งยอดใช้จ่ายจริงโดยเฉลี่ยและงบประมาณสำหรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นแบบปีต่อปี โดยงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับการเดินทางเพิ่มขึ้น 15% เป็น 6,706 ดอลลาร์ (ประมาณ 214,592 บาท) และยอดใช้จ่ายจริงโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6% เป็น 6,026 ดอลลาร์ (ประมาณ 192,832 บาท)

2. การใช้จ่ายในส่วนของค่าช็อปปิ้ง ค่าที่พัก และค่าอาหาร ยังคงเป็น 3 หมวดหมู่อันดับสูงสุดสำหรับการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีน ขณะที่ส่วนลด คุณภาพ และราคา เป็น 3 ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวชาวจีน

3. นักท่องเที่ยวจีนจากเมืองรอง (Second-tier cities) กลายเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ที่สำคัญในตลาดการท่องเที่ยวต่างประเทศของจีน โดย 38% ของนักท่องเที่ยวจากเมืองรองเดินทางไปยุโรปในปี 2561 แซงหน้าสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามจากเมืองหลัก (First-tier cities) เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ 22% ของนักท่องเที่ยวจากเมืองรองเดินทางไปเที่ยวอเมริกาเหนือ โดยสัดส่วนใกล้เคียงกับนักท่องเที่ยวชาวจีนจากเมืองหลัก

นักท่องเที่ยวจีนนิยมท่องเที่ยวแนวผจญภัยมากยิ่งขึ้นในปี 2561 โดยจุดหมายปลายทางการผจญภัย เช่น เอเชียกลาง เอเชียตะวันตก แอฟริกา ประเทศแถบนอร์ดิก

4. นักท่องเที่ยวจีนเลือกจุดหมายการเดินทางแนวผจญภัยเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2561 ราว 10% ของนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางไปเที่ยวภูมิภาคเอเชียกลาง เอเชียตะวันตก และแอฟริกา ซึ่งนับว่าเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีก่อนหน้า

คนรุ่นมิลเลนเนียล (Millennials) ของจีนเป็นผู้นำเทรนด์ในการเลือกจุดหมายปลายทางที่แปลกใหม่ โดย 18% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เกิดระหว่างปี 2533 ถึง 2542 เดินทางไปยังเอเชียกลางและตะวันตก รวมถึงแอฟริกา ขณะที่ 5% เดินทางไปยังประเทศแถบนอร์ดิก

5. คนรุ่นมิลเลนเนียลของจีนไม่ได้เป็นผู้ใช้กลุ่มใหญ่ที่สุดที่ใช้การชำระเงินผ่านมือถือในต่างประเทศอีกต่อไป เพราะคนรุ่นก่อนหน้า (Gen X) กำลังก้าวตามมาติดๆ โดย 68% ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เกิดในช่วงปี 2513 ถึง 2522 ใช้วิธีการชำระเงินผ่านมือถือขณะที่เดินทางไปต่างประเทศในปี 2561 เกือบเท่ากับเปอร์เซ็นต์ของชาวจีนรุ่นมิลเลนเนียลที่ใช้การชำระเงินผ่านมือถือขณะที่เดินทางไปต่างประเทศในช่วงปีเดียวกัน

6. ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวจีนใช้การชำระเงินผ่านมือถือในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยในปี 2561 กว่า 60% ของนักท่องเที่ยวจีนทำการชำระเงินด้วยโทรศัพท์มือถือในประเทศและภูมิภาคต่างๆ ตั้งแต่สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ไปจนถึงยุโรป สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย

ขณะที่ 90% ของผู้ค้าที่ตอบแบบสอบถามในสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย รายงานว่าพบเจอลูกค้าชาวจีนที่สอบถามว่าทางร้านเปิดรับชำระเงินผ่านมือถือหรือไม่

7. วิธีการชำระเงินผ่านมือถือนอกจากจะเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าชาวจีนแล้ว ยังช่วยเพิ่มยอดขายให้กับผู้ค้าในท้องถิ่นอีกด้วย โดย 71% ของผู้ค้าที่เปิดรับชำระเงินผ่าน Alipay ระบุว่า ตนเองมีแนวโน้มที่จะแนะนำ Alipay ให้แก่ผู้ค้ารายอื่นๆ

8. การชำระเงินผ่านมือถือโดยนักท่องเที่ยวชาวจีนในต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผู้ค้ามีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการชำระเงินผ่านมือถือของจีน ส่งผลให้ผู้ค้าในต่างประเทศยินดีที่จะปรับใช้โซลูชั่นการชำระเงินผ่านมือถือของจีนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

ข้อมูลจากผู้ค้าในสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทยชี้ว่า 60% ของผู้ค้าที่ใช้แพลตฟอร์มการชำระเงินผ่านมือถือของจีนในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะแนะนำวิธีการชำระเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ค้ารายอื่นๆ  ส่วนในบรรดาผู้ค้าที่ยังไม่ได้เปิดรับชำระเงินผ่านมือถือ 55% มีแนวโน้มอย่างมากว่าจะปรับใช้โซลูชั่นการชำระเงินผ่านมือถือของจีนในอนาคต