บลจ.ไทยพาณิชย์ แต่งตั้ง 'ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย' เป็นซีอีโอใหม่แทน 'สมิทธ์ พนมยงค์' - Forbes Thailand

บลจ.ไทยพาณิชย์ แต่งตั้ง 'ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย' เป็นซีอีโอใหม่แทน 'สมิทธ์ พนมยงค์'

PR / PR NEWS
31 Jul 2018 | 12:26 PM
READ 7488

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด แต่งตั้งณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน ผู้บริหารสายการลงทุน ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนสมิทธ์ พนมยงค์ ที่ได้ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

ณรงค์ศักดิ์ มีประสบการณ์การทำงานในการบริหารจัดการลงทุนมากว่า  20 ปี  โดยได้เข้ามาร่วมงานกับ บลจ.ไทยพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2554 รวมเวลากว่า 7 ปี ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบบริหารสายงานการลงทุน ทั้งกลุ่มการลงทุนต่างประเทศและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน

นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล CIO of the Year จากงาน Asia Asset Management, Best of the Best Awards 2015-2018 (Thailand)  ซึ่งเป็น 4 ปีติดต่อกัน จัดโดยนิตยสาร Asia Asset Management (HK) นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย

โดยก่อนมาร่วมงานกับบลจ.ไทยพาณิชย์นั้น ณรงค์ศักดิ์ เคยดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายการลงทุน บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด และผู้อำนวยการอาวุโส กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและประสบการด้านบริหารการลงทุนในฐานะผู้จัดการกองทุน

ทั้งนี้ ณรงค์ศักดิ์ จบการศึกษาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนจบหลักสูตรใบอนุญาตผู้จัดการกองทุน ใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน และ Fundamental Investment Analyst on Securities License