Forbes Thailand Alternative Investments 2019 : Investment Opportunities in Well-being Mega Trend & Advancement in Regenerative Medicine and Anti-Aging - Forbes Thailand

Forbes Thailand Alternative Investments 2019 : Investment Opportunities in Well-being Mega Trend & Advancement in Regenerative Medicine and Anti-Aging

FORBES THAILAND / ADMIN
11 Feb 2019 | 02:44 PM
READ 18281

Forbes Thailand นิตยสารรายเดือนภาษาไทย ที่นำเสนอ เรื่องราวของเจ้าของกิจการและนักบริหารชั้นนำ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ใฝ่ความสำเร็จ ร่วมกับ TISCO Wealth บริการบริหารความมั่งคั่งแบบครบวงจร จากกลุ่มทิสโก้ ผู้นำด้านการเงินและการลงทุน จัดงาน Forbes Thailand Alternative Investments 2019: Investment Opportunities in Well-being Mega Trend & Advancement in Regenerative Medicine and Anti-Aging เมื่อ 31 มกราคม 2562 ณ The Athenee Hotel, Bangkok

ภายในงาน ได้เชิญกูรูตลาดทุน คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ทิสโก้ จำกัด มาพบกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม healthcare ได้แก่ Mr. Raymond Chong ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BDMS Wellness Clinic และ นพ.ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ BDMS Wellness Clinic เพื่อร่วมสนทนาถึงโอกาสการลงทุนในเมกะเทรนด์ด้านสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี (Wellness & Well-being) รวมทั้งความก้าวหน้าด้านเวชศาสตร์การฟื้นฟูและชะลอวัย งาน Forbes Thailand Alternative Investments ครั้งนี้ เป็นการจัดในรูปแบบ “Exclusive” สำหรับลูกค้าระดับ Private Wealth ของ TISCO 200 ท่าน โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบางกอกโพสต์ Forbes Thailand และกลุ่มทิสโก้ อาทิ คุณวรชัย พิจารณ์จิตร คุณศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ คุณเจริญชัย กิตติสุวรรณ คุณเมธา ปิงสุทธิวงศ์ คุณพิชา รัตนธรรม คุณพิชญ ช้างศร คุณภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ และคุณธีรนาถ รุจิเมธาภาส ฯลฯ ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอย่างอบอุ่น รูปแบบของงานเริ่มจากการอุ่นเครื่องเบาๆ ด้วยการแสดง ขับร้องประสานเสียง จาก “วงสวนพลูคอรัส” ก่อนเข้าสู่ช่วงของการเสวนาซึ่งมี ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน เป็นผู้ดำเนินรายการ นพ.ตนุพล กล่าวถึงความก้าวหน้าล่าสุดของเวชศาสตร์ชะลอวัยและเคล็ดลับในการดูแลรักษาสุขภาพว่า เวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) ไม่ใช่การรักษาแต่เป็นการป้องกัน ก่อนที่จะเกิดปัญหาสุขภาพ ตรวจเช็ก ดูแลสุขภาพด้วย เทคโนโลยีทางการแพทย์ ผนวกกับใช้ชีวิตที่ถูกต้อง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นโค้ช ด้าน Mr. Raymond กล่าวถึงภาพรวม ของอุตสาหกรรม healthcare และ Wellness ในโลกและบริการของ BDMS Wellness Clinic ซึ่ง Mr.Raymond มั่นใจ ว่าการดูแลรักษาของไทยไม่ด้อยไปกว่าประเทศอื่นๆ ในโลก ขณะที่คุณไพบูลย์กล่าวว่า สถิติจำนวนประชากรชนชั้นกลางในปัจจุบันขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ประกอบเกือบทุกประเทศทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงหนุนให้ “Well-being” กลายเป็น เมกะเทรนด์ใหม่ของโลก พร้อมทั้งเป็นโอกาสในการลงทุนระยะยาวของผู้ที่เห็นถึงโอกาสก่อนใคร โดยก่อนหน้านี้ การลงทุนในเมกะเทรนด์ เช่น ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซให้ผลตอบแทนสูงอย่างมาก เพียงแต่ต้องเลือกบริษัทให้ถูกต้องและมองถึงนโยบายการจัดการของแต่ละแห่งให้ดี Forbes Thailand Alternative Investments 2019 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงและได้รับผลตอบรับอย่างดียิ่ง จากวิทยากรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจใน “เมกะเทรนด์” กระแสหลักของโลกที่จะนำมาถึง โอกาสในการลงทุนในอนาคต