Forbes Thailand Alternative Investments 2018: Investment Opportunities in Digital Era: Finding the Right Balance - Forbes Thailand

Forbes Thailand Alternative Investments 2018: Investment Opportunities in Digital Era: Finding the Right Balance

FORBES THAILAND / ADMIN
16 Mar 2018 | 07:28 PM
READ 19444

Forbes Thailand นิตยสารรายเดือนภาษาไทย ที่นำเสนอเรื่องราวของเจ้าของกิจการและนักบริหารชั้นนำ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ใฝ่ความสำเร็จ ร่วมกับ TISCO Wealth บริการบริหารความมั่งคั่งแบบครบวงจรจากกลุ่มทิสโก้ ผู้นำด้านการเงินและการลงทุน จัดงาน Forbes Thailand Alternative Investments 2018: Investment Opportunities in Digital Era: Finding the Right Balance เมื่อค่ำคืนวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

สุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ และ กรรมการอำนวยการ บล.ทิสโก้ กล่าวเปิดงาน
ภายในงาน ได้เชิญกูรูตลาดทุน คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ทิสโก้ จำกัด มาพบกับกูรูในโลกการเงิน ธุรกิจ และเทคโนโลยี คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซล่าร์ คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อร่วมเสวนาถึงประเด็นร้อนๆ ในโลกของเทคโนโลยี ธุรกิจ และการลงทุน ครอบคลุมหัวข้อตั้งแต่ Crypto Asset หรือสินทรัพย์ดิจิทัล, Initial Coin Offering, High-frequency Trading, A.I. Trade ไปจนถึงโอกาสและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากคลื่นการปฎิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ที่มีต่อภาคธุรกิจ ฯลฯ งาน Forbes Thailand Alternative Investments 2018 ในครั้งนี้เป็นการจัดในรูปแบบ “Exclusive” สำหรับลูกค้าระดับ Private Wealth ของ TISCO 170 ท่าน โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ โพสต์ พับลิชชิง Forbes Thailand และกลุ่มทิสโก้ อาทิ คุณ โชคดี วิศาลสิงห์ คุณสุทัศน์ เรืองมานะมงคล คุณศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ คุณเมธา ปิงสุทธิวงศ์ คุณภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ คุณธีรนาถ รุจิเมธาภาส คุณพิชญ ช้างศร ฯลฯ ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอย่างอบอุ่นรูปแบบของงานเริ่มจากการอุ่นเครื่องเบาๆ ด้วยมินิคอนเสิร์ตของคู่รักนักร้อง พัดชา เอนกอายุวัฒน์ และ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ เข้าสู่ช่วงของการเสวนาซึ่งมี คุณภัทร จึงกานต์กุล เป็นผู้ดำเนินรายการ คุณธีรนันท์ได้จุดประเด็นในเรื่องของ Technology Disruptions พร้อมยกกรณีศึกษาของ “Swiss Watch” ที่ประสบความสำเร็จในการรับมือกับ Disruption ที่เกิดขึ้นจากการอุบัติของ QuartzTechnology เมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว พร้อมแนะนำเคล็ดลับ 4 ประการในการรับมือกับคลื่นปฏิวัติทางเทคโนโลยี ได้แก่ 1.Hyperawareness 2.Informed Decision Making 3.Fast Execution และ 4.Proactive Partnership ในส่วนของคุณไพบูลย์ได้พูดถึง Disruptions ที่ได้เกิดขึ้นในตลาดทุน โดยชี้ว่าปัจจุบัน 75% ของหุ้นที่เทรดในสหรัฐฯ ทำโดย Computer Algorithms ซึ่ง High-frequency Trading สามารถทำการเทรดหุ้นได้ภายในเวลาเพียง /1000 วินาที นอกจากนี้ยังได้ชี้แนะถึงโอกาสในการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่ให้ผลตอบแทนอย่างน่าอัศจรรย์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา (จากซ้าย) บรรยากาศบนเวที ภัทร จึงกานต์กุล ผู้ดำเนินรายการ, ไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ทิสโก้, ธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซล่าร์ คอนซัลติ้ง จำกัด Forbes Thailand Alternative Investments 2018: Investment Opportunities in Digital Era: Finding the Right Balance ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง และได้รับผลตอบรับอย่างดียิ่งจากวิทยากรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน