‘อายิโนะโมะโต๊ะ’ เดินหน้า Green Logistics ทุ่ม 40 ล้านบาท ใช้รถ EV ขนส่งสินค้า - Forbes Thailand

‘อายิโนะโมะโต๊ะ’ เดินหน้า Green Logistics ทุ่ม 40 ล้านบาท ใช้รถ EV ขนส่งสินค้า

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนในก้าวต่อไป ทุ่มงบประมาณ 40 ล้านบาท มุ่งเน้นการขนส่งและการกระจายสินค้าแบบ Green Logistics ด้วยการเปิดตัวรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า EV นำร่องโรงงานอยุธยา ปทุมธานี หนองแค-สระบุรี ตั้งเป้าลดคาร์บอน 1,600 ตันต่อปี


    เค็นจิ ฮะระดะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำ บริษัทฯ จึงมีแผนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมลง 50% ภายในปี 2573 ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็น “ผู้นำในการสร้างความอยู่ดีมีสุข (Well-being)” ให้กับสังคมและโลก ซึ่งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 50% นับเป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนที่สำคัญ

    “สำหรับในปี 2567 เรามีเป้าหมายในการลดคาร์บอนลง 92% ด้วยวิธีการเสาะหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน เพื่อขับเคลื่อนให้บริษัทฯ เดินหน้าสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ เราได้ลงทุน 40 ล้านบาท มุ่งพัฒนาด้าน Green Logistics บนพื้นฐานของระบบประกันคุณภาพของบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ASQUA) เน้นการขนส่งและจัดการสินค้าแบบรักษ์โลก พร้อมเปิดตัวรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า EV ในการขนส่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของอายิโนะโมะโต๊ะจากโรงงานสู่ศูนย์กระจายสินค้า

    “โดยเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีและพลังงานทางเลือกต่อไปในอนาคต เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำให้สำเร็จ โดยตั้งเป้าใช้รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า EV อย่างเต็มรูปแบบ 40% เพื่อเป้าหมายในการลดคาร์บอน 44,000 ตันต่อปี ภายในปี 2573”


    ภาวินทร์ ฮัดเจสสัน กรรมการสมทบ ผู้ดูแลส่วนงาน ซัพพลายเชน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า “อายิโนะโมะโต๊ะร่วมมือกับพันธมิตร บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ ประเทศไทย ผู้นำด้านบริการโลจิสติกส์ครบวงจรในไทย และบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX ในการพัฒนาและเปิดตัวรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า EV เพื่อใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ ผงชูรสอายิโนะโมะโต๊ะ รสดี และกาแฟเบอร์ดี้ เดินหน้านำร่อง 3 โรงงาน ได้แก่ โรงงานอยุธยา โรงงานปทุมธานี และโรงงานหนองแค-สระบุรี ซึ่งเราวางแผนเส้นทางการขนส่งทั้งหมด 11,500 รอบต่อปี เพื่อเป้าหมายในการลดคาร์บอน 1,600 ตันต่อปี

    โดยใช้หลักการ Green Logistics โฟกัส 3 มิติ คือ 1) ขนส่งเต็มประสิทธิภาพ (Loading efficiency) ด้วยการวางแผนโลจิสติกส์อัจฉริยะ AI Planning จัดการการโหลดสินค้า พร้อมหาแนวทางจัดการผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดหรือเสียหายระหว่างการขนส่ง ตามแนวคิด “Ajinomoto Biocycle” ด้วยการส่งให้แก่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทต้นแบบทางธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร

    2) ไดเร็ก ชิปปิ้ง (Direct shipping) วางแผนการขนส่งและเส้นทางการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพจากโรงงานสู่ศูนย์กระจายสินค้าโดยตรงเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน

    3) ลดพลาสติกในการขนส่ง (Plastic Reduction) โดยยังคงสภาพที่ดีของบรรจุภัณฑ์และคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ เช่น ลดการใช้พลาสติกในการห่อหุ้มลังสินค้า ด้วยการวางแผนอย่างใส่ใจและคำนึงถึงสุขอนามัยที่ดีและความสะอาดเป็นหลักสำคัญ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการวางแผน Green Logistics กับพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อการลดผลกระทบและสร้างความยั่งยืนแก่สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม”เรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ : นำแก้วมาเองลด 10 บาท เป้าหมายลดขยะใช้ครั้งเดียวทิ้งลง 50% ก้าวสู่ความยั่งยืนของ ‘สตาร์บัคส์’

ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine