“Digital Transformation” สำคัญกับองค์กรยุคใหม่ - Forbes Thailand

“Digital Transformation” สำคัญกับองค์กรยุคใหม่

หนึ่งในกลยุทธ์ที่ช่วยผลักดันธุรกิจไทยให้เติบโต และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลในยุคดิจิทัลนี้คือ การทำ “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน” องค์กร ที่ต้องมีการเลือกสรรเทคโนโลยี หรือ know-how ที่เหมาะสมมาปรับใช้กับองค์กรนั้นๆ

เพื่อช่วยลดระยะเวลาและประหยัดเรื่องงบประมาณได้พอสมควร อีกทั้งการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ยังช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จและช่วยเพิ่มศักยภาพองค์กร ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้ธุรกิจไทยสามารถปรับเปลี่ยน และก้าวทันตามเทรนด์โลกได้ อีกทั้งยังตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ตรงจุดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์การทำงานในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์พัฒนาธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล และการจับคู่ทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี บริษัท สเฟียร์เอท จำกัด ได้วางแนวทางในการผลักดันธุรกิจไทยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดผ่าน 5 กลยุทธ์การทำงานที่สำคัญ นั่นคือ
 1. การจับคู่ทางธุรกิจ (business matching)
 2. การนำใช้ “เทคโนโลยี” ที่เหมาะสมกับองค์กร
 3. ดึง “เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ” ให้การสนับสนุน
 4. การวางกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จจนเกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจใหม่ๆ
 5. นำทักษะและประสบการณ์แบบมืออาชีพมาใช้ในการประสานงาน และเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงบริษัทลดข้อจำกัดทางภาษาและวัฒนธรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในระยะยาว
บริษัทฯ จะร่วมวิเคราะห์ปัญหาและมองหาโอกาสในการพัฒนาและขยายธุรกิจ ตั้งแต่การเฟ้นหาเทคโนโลยีหรือโซลูชันที่ตอบโจทย์จากเครือข่ายทั่วโลกมาประยุกต์ใช้กับองค์กร พร้อมวางกลยุทธ์เชิงธุรกิจที่สำคัญยังเน้นเรื่องการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีหรือโซลูชันนั้นๆ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงและทำงานร่วมกันอย่างได้มีประสิทธิภาพในอนาคต   ในส่วนภาคธุรกิจในประเทศไทยที่มองว่าจำเป็นต้องเร่งปรับตัวมีทั้งหมด 6 กลุ่มหลัก ได้แก่
 1. กลุ่ม FinTech เพราะโลกการเงินไม่เคยหยุดนิ่ง ธุรกิจกลุ่มนี้จำเป็นต้องพัฒนาและปรับตัวตลอดเวลา
 2. FoodTech/AgriTech เนื่องจากประเทศไทยมี resource/raw material ที่สามารถนำไปต่อยอดได้หลากหลายจึงควรนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริหารให้ทันเทรนด์ผู้บริโภค
 3. Medical/ Healthcare ประเทศไทยได้ชื่อว่าได้รับการยอมรับจากนานาชาติในแง่ความพร้อมทั้งบุคลากรและบริการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า จึงเป็นสายธุรกิจที่เติบโตอย่างมากในประเทศที่ควรต้องเร่งปรับตัว เพื่อประเทศไทยจะได้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับสากล
 4. Environment & Energy ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยธุรกิจสายพลังงานค่อนข้างมาก จึงควรนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุน
 5. Industry Tech ประเทศไทย เรามีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายมหาศาล อีกทั้งยังเป็นฐานการผลิตที่ยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาค หากสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างชัดเจน และจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างก้าวกระโดด
 6. IT & Cyber การมีระบบไอทีและมีความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่งนับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรต้องเร่งปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
ในปี 2565 เราคงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในระบบการทำงานของผู้ประกอบการในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานแบบเดิมๆ เช่น การประยุกต์ใช้ระบบ A.I. & robotics การนำระบบ cloud และ data analytics เพื่อจัดเก็บข้อมูลและตอบโจทย์การทำงานแบบ WFH และการปฏิบัติงานแบบ hyperautomation เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ เห็นผลลัพธ์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น   บุญศิริ หัสสรังสี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเฟียร์เอท จำกัด (SPHERE8)   อ่านเพิ่มเติม:
คลิกอ่านฉบับเต็มและบทความทางด้านธุรกิจได้ที่นิตยสาร Forbes Thailand ฉบับเดือนกรกฎาคม 2565 ในรูปแบบ e-magazine