กำลังซื้อมา หลัง "รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว" ส่วนต่อขยาย เปิดให้บริการ - Forbes Thailand

กำลังซื้อมา หลัง "รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว" ส่วนต่อขยาย เปิดให้บริการ

รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว ส่วนต่อขยาย หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต เปิดให้บริการเรียบร้อยแล้ว โดยเชื่อมต่อ 3 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ ช่วยหนุนราคาที่ดินในบริเวณที่รถไฟฟ้าพาดผ่าน และความสนใจซื้อของผู้บริโภคให้เพิ่มมากขึ้น

"รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว" เชื่อม 3 จังหวัดกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ย่นเวลาเหลือชั่วโมงครึ่ง การเปิดเดิน "รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว" ส่วนต่อขยาย หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต นอกจากจะเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแล้ว ยังช่วยลดปริมาณการจราจรที่คับคั่งบนถนนพหลโยธิน และย่นระยะเวลาเดินทาง เดิมการเดินทางเชื่อม 3 จังหวัด หากขับรถส่วนตัวหรือใช้ระบบอื่นเดินทางจะใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือครึ่งค่อนวัน แต่เมื่อรถไฟฟ้า BTS เปิดบริการเต็มระบบ จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น โดยไม่ต้องเปลี่ยนขบวน รถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต เมื่อเปิดให้บริการเดินรถเต็มระบบ จากสถานีคูคต (N24) ไปจนถึงสถานีเคหะฯ (E23) สถานีปลายทางของรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ จะมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 68.25 กิโลเมตร จำนวน 59 สถานี มีอาคารจอดแล้วจร 3 แห่งรองรับการเดินทาง โดยช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ อยู่สถานีเคหะฯ จอดได้ 783 คัน ส่วนช่วงหมอชิต-คูคต อยู่บริเวณถนนพหลโยธิน กม.25 ติดสถานีแยก คปอ. จอดรถได้ 1,042 คัน และสถานีคูคต สามารถจอดรถได้ 713 คัน โดยเส้นทางดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟฟ้าที่มีความสำคัญของกรุงเทพฯ โซนเหนือ แนวรถไฟฟ้าพาดผ่านสถานที่ราชการและย่านชุมชนต่างๆ อาทิ ย่านสะพานใหม่ สายหยุด ตลาดยิ่งเจริญ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ ย่านลำลูกกา และคูคต จากการขยายตัวของโครงข่ายรถไฟฟ้าที่กระจายตัวครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ส่งผลให้การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยกระจายตัวสู่พื้นที่รอบนอกปริมณฑลและชานเมืองเพิ่มมากขึ้น
เครดิตภาพ: MrWinn / Shutterstock.com
ราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ แนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพิ่มขึ้น จากการเก็บข้อมูลราคาประเมินที่ดินแนวรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ในรอบปี 2564-2567 ของกรมธนารักษ์ พบว่า ราคาประเมินที่ดินในปทุมธานี เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.12 ราคาประเมินสูงสุดถนนพหลโยธิน (ธูปะเตมีย์-ซอยพหลโยธิน 87) ลำลูกกา 100,000 บาท/ตารางวา ต่ำสุดเป็นที่ดินไม่มีทางเข้าออกลำลูกกา 600 บาท/ตารางวา มีรายละเอียดดังนี้
 1. ถนนพหลโยธิน (จากธูปะเตมีย์-ซอยพหลโยธิน 87) 100,000 บาท/ตารางวา
 2. ถนนพหลโยธิน 90,000-100,000 บาท/ตารางวา
 3. ถนนรังสิต-ปทุมธานี 75,000-100,000 บาท/ตารางวา
 4. ถนนติวานนท์ (306) 45,000-60,000 บาท/ตารางวา
 5. ทางหลวงสายนนทบุรี-ปทุมธานี (307) 40,000-50,000 บาท/ตารางวา
 6. ถนนรังสิต-ปทุมธานี (346) 35,000-50,500 บาท/ตารางวา
 7. ถนนคลองหลวง-บางขันธ์ 25,000-47,500 บาท/ตารางวา
 8. ทางหลวงสายนนทบุรี-บางบัวทอง (345) 20,000-40,000 บาท/ตารางวา
 9. ถนนพหลโยธิน-ลำลูกกา (ปท.3312) 14,000-56,000 บาท/ตารางวา
ราคาประเมินที่ดินในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อในเขตบางเขน และเขตสายไหม ปรับขึ้นร้อยละ 1.64 มีรายละเอียดดังนี้
 1. ถนนพหลโยธิน ช่วงกรมทหารราบที่ 11-วงเวียนบางเขน-แยกกรมพลาธิการทหารอากาศ-ถนนลำลูกกา 130,000-250,000 บาท/ตารางวา
 2. ถนนรามอินทรา 170,000 บาท/ตารางวา
ราคาประเมินที่ดินในกรุงเทพฯ ซึ่งพื้นที่รอยต่อในเขตพระโขนง เขตวัฒนา เขตคลองเตย และเขตบางนา ปรับขึ้นร้อยละ 0.32
 1. ถนนสุขุมวิท ช่วงทางด่วนเฉลิมมหานคร-แยกอโศกมนตรี 750,000 บาท/ตารางวา
 2. ถนนพระราม 4 450,000-500,000 บาท/ตารางวา
 3. ถนนทองหล่อ 500,000 บาท/ตารางวา
 4. ถนนบางนา-ตราด 140,000-200,000 บาท/ตารางวา
ราคาประเมินที่ดินในสมุทรปราการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.15 สูงสุดถนนสุขุมวิท จากเขตกรุงเทพฯ ถึงคลองสำโรง อ.เมือง 160,000 บาท/ตารางวา ต่ำสุด อ.พระสมุทรเจดีย์ 500 บาท/ตารางวา มีรายละเอียดดังนี้
 1. ถนนสุขุมวิท 15,000-160,000 บาท/ตารางวา
 2. ถนนบางนา-ตราด 45,000-100,000 บาท/ตารางวา
 3. ถนนเทพารักษ์ 50,000-120,000 บาท/ตารางวา
 4. ถนนปู่เจ้าสมิงพราย 120,000 บาท/ตารางวา
 5. ถนนตำหรุ-บางพลี 30,000-40,000 บาท/ตารางวา
ความสนใจซื้อ-เช่าแนวรถไฟฟ้า BTS หมอชิต-คูคต เพิ่มขึ้น หากพิจารณาจากความสนใจซื้อของผู้บริโภคที่เข้ามาค้นหาประกาศขาย-เช่าในเว็บไซต์ DDrpoperty.com ในทำเลแนวรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว ส่วนต่อขยาย หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต เปรียบเทียบระหว่างเดือนที่เริ่มเปิดให้บริการอย่างเดือนธันวาคม 2563 กับเดือนมีนาคม 2564 พบว่า - แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน มีความสนใจซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 41 - แขวงคลองถนน เขตสายไหม มีความสนใจซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 - แขวงสายไหม เขตสายไหม มีความสนใจซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 - เขตจตุจักร เป็นเขตที่มีรถไฟฟ้าพาดผ่านเกือบทั้งเขต โดยรวมมีความสนใจซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 โดยแขวงลาดยาว มีความสนใจซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 99 แขวงจันทรเกษม เพิ่มขึ้นร้อยละ 83 แขวงจอมพล เพิ่มขึ้นร้อยละ 52 แขวงจตุจักร เพิ่มขึ้นร้อยละ 41 ส่วนแขวงเสนานิคม มีความสนใจซื้อลดลงร้อยละ 13 - ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี มีความสนใจซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 ด้านความต้องการเช่าพบข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้ - แขวงสายไหม เขตสายไหม มีความต้องการเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 72 - แขวงคลองถนน เขตสายไหม มีความต้องการเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 69 - เขตจตุจักร โดยรวมมีความต้องการเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 โดยแขวงเสนานิคม มีความต้องการเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 82 แขวงลาดยาว เพิ่มขึ้นร้อยละ 238 แขวงจันทรเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 66 แขวงจอมพล เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ส่วนแขวงจตุจักร มีความต้องการเช่าลดลงร้อยละ 6 - ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี มีความต้องการเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จะเห็นได้ว่าการขยายตัวของโครงข่ายรถไฟฟ้าที่ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้เข้า-ออกเมืองแล้ว ยังส่งผลให้ราคาอสังหาฯ ในทำเลดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งยังส่งผลต่อความสนใจซื้อและเช่าที่เพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม แนวโน้มดังกล่าวอาจเปลี่ยนไปหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ทำให้กำลังซื้อชะลอตัวอีกครั้ง รวมถึงการปรับราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS สูงสุดถึง 104 บาท อาจส่งผลต่อการซื้อหรือเช่าอสังหาฯ ในทำเลดังกล่าว เครดิตภาพเปิด: 2p2play / Shutterstock.com DDproperty.com เว็บไซต์มาร์เก็ตเพลสด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ที่รวบรวม ทิปส์ในการซื้อขายอสังหาฯ และ รีวิวโครงการใหม่ ทั้งไทยและอังกฤษ ไว้กว่า 10,000 บทความ
ไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ของเรา ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine