14 บริษัทไทยที่ติดทำเนียบการจัดอันดับบริษัท “ขนาดใหญ่” ที่สุดของโลกปี 2017 - Forbes Thailand

14 บริษัทไทยที่ติดทำเนียบการจัดอันดับบริษัท “ขนาดใหญ่” ที่สุดของโลกปี 2017

FORBES THAILAND / ADMIN
11 Sep 2017 | 04:01 PM
READ 11937

ทุกๆ ปีนิตยสาร Forbes จะมีการจัดอันดับ Global 2000 บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่สุดทั่วโลก 2 พันบริษัท โดยคำนวณขนาดทั้งจากรายได้ กำไร มูลค่าสินทรัพย์ และมูลค่าบริษัทตามราคาตลาด สำหรับปี 2017 มีบริษัทของไทยติดลิสท์ระดับโลกทั้งหมด 14 บริษัทจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ

  เปรียบเทียบจากการจัดอันดับ Global 2000 ประจำปี 2016 จำนวนบริษัทไทยที่ติดอันดับลดลงจาก 15 บริษัทเหลือ 14 บริษัท มีบริษัทใหม่ที่เข้ามาติดอันดับได้แก่ อินโดรามา เวนเจอร์ส ส่วนบริษัทที่หลุดโผออกไปคือ ธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาต หมายเหตุ: ได้ทำการแก้ไขลบข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนพนักงานออก เนื่องจากคาดว่าข้อมูลมีความคาดเคลื่อน ขออภัยในความผิดพลาดมา ณ ที่นี้ (แก้ไขวันที่ 17 ก.ย.60)  

1. ปตท.

อันดับปี 2017: 190 อันดับปี 2016: 337 กลุ่มธุรกิจ: น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ก่อตั้ง: 2544 ซีอีโอ: เทวินทร์ วงศ์วานิช รายได้: 4.87 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ กำไร: 2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าสินทรัพย์: 6.34 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าตามราคาตลาด: 3.24 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ  

2. เอสซีจี

อันดับปี 2017: 604 อันดับปี 2016: 622 กลุ่มธุรกิจ: เคมิคอลส์ ปูนซีเมนต์ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ ก่อตั้ง: 2456 ซีอีโอ: รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส รายได้: 1.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ กำไร: 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าสินทรัพย์: 1.51 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าตามราคาตลาด: 1.91 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ  

3. ธนาคารไทยพาณิชย์

อันดับปี 2017: 616 อันดับปี 2016: 535 กลุ่มธุรกิจ: ธนาคาร ก่อตั้ง: 2450 ซีอีโอ: อาทิตย์ นันทวิทยา รายได้: 4.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ กำไร: 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าสินทรัพย์: 8.13 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าตามราคาตลาด: 1.61 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ  

4. ธนาคารกสิกรไทย

อันดับปี 2017: 642 อันดับปี 2016: 566 กลุ่มธุรกิจ: ธนาคาร ก่อตั้ง: 2488 ซีอีโอ: บัณฑูร ล่ำซำ รายได้: 5.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ กำไร: 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าสินทรัพย์: 7.95 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าตามราคาตลาด: 1.34 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ  

5. ธนาคารกรุงไทย

อันดับปี 2017: 672 อันดับปี 2016: 846 กลุ่มธุรกิจ: ธนาคาร ก่อตั้ง: 2509 ซีอีโอ: ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย รายได้: 4.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ กำไร: 915 ล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าสินทรัพย์: 7.51 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าตามราคาตลาด: 1.7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ  

6. ธนาคารกรุงเทพ

อันดับปี 2017: 804 อันดับปี 2016: 779 กลุ่มธุรกิจ: ธนาคาร ก่อตั้ง: 2487 ซีอีโอ: ชาติศิริ โสภณพนิช รายได้: 4.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ กำไร: 902 ล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าสินทรัพย์: 8.22 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าตามราคาตลาด: 1.01 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ  

7. ซีพี ออลล์

อันดับปี 2017: 985 อันดับปี 2016: 1068 กลุ่มธุรกิจ: รีเทลด้านอาหาร ก่อตั้ง: 2531 ซีอีโอ: ธานินทร์ บูรณมานิต รายได้: 1.23 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ กำไร: 473 ล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าสินทรัพย์: 9.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าตามราคาตลาด: 1.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ  

8. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

อันดับปี 2017: 1026 อันดับปี 2016: 1013 กลุ่มธุรกิจ: เคมิคอลส์ ก่อตั้ง: 2521 ซีอีโอ: สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รายได้: 9.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ กำไร: 726 ล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าสินทรัพย์: 1.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าตามราคาตลาด: 9.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ  

9. ไทยเบฟเวอเรจ

อันดับปี 2017: 1107 อันดับปี 2016: 1129 กลุ่มธุรกิจ: เครื่องดื่ม ก่อตั้ง: 2546 ซีอีโอ: ฐาปน สิริวัฒนภักดี รายได้: 5.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ กำไร: 757 ล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าสินทรัพย์: 5.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าตามราคาตลาด: 1.71 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ  

10. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ)

อันดับปี 2017: 1149 อันดับปี 2016: 1295 กลุ่มธุรกิจ: อาหาร ก่อตั้ง: 2521 ซีอีโอ: อดิเรก ศรีประทักษ์ รายได้: 1.32 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ กำไร: 417 ล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าสินทรัพย์: 1.63 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าตามราคาตลาด: 6.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ  

11. แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส (เอไอเอส)

อันดับปี 2017: 1196 อันดับปี 2016: 1104 กลุ่มธุรกิจ: โทรคมนาคม ก่อตั้ง: 2529 ซีอีโอ: สมชัย เลิศสุทธิวงศ์ รายได้: 4.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ กำไร: 869 ล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าสินทรัพย์: 7.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าตามราคาตลาด: 1.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ  

12. ท่าอากาศยานไทย

อันดับปี 2017: 1353 อันดับปี 2016: 1312 กลุ่มธุรกิจ: ขนส่ง ก่อตั้ง: 2446 ซีอีโอ: ประสงค์ พูนธเนศ รายได้: 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ กำไร: 568 ล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าสินทรัพย์: 4.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าตามราคาตลาด: 1.64 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ  

13. ไทยออยล์

อันดับปี 2017: 1509 อันดับปี 2016: 1765 กลุ่มธุรกิจ: น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ก่อตั้ง: 2504 ซีอีโอ: อธิคม เติบศิริ รายได้: 7.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ กำไร: 602 ล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าสินทรัพย์: 6.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าตามราคาตลาด: 4.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ  

14. อินโดรามา เวนเจอร์ส

อันดับปี 2017: 1757 อันดับปี 2016: N/A (เคยติดลิสท์นี้เมื่อปี 2012) กลุ่มธุรกิจ: เคมิคอลส์ ก่อตั้ง: 2546 ซีอีโอ: Aloke Lohia รายได้: 7.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ กำไร: 429 ล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าสินทรัพย์: 7.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าตามราคาตลาด: 4.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ   วิธีการคำนวณอันดับ Forbes Global 2000 คือการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกโดยวัดจากตัวเลขรายได้ กำไรสุทธิ สินทรัพย์และมูลค่าตามราคาตลาด ณ วันที่ 7 เมษายน โดยอิงจากข้อมูลของ Factset Research Systems เราให้น้ำหนักเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ข้อเท่ากันและจากนั้นจะนำมาคำนวณหาคะแนนรวม ทั้งนี้ การจัดอันดับไม่รวมถึงรูปแบบบริษัทที่มีพนักงานเป็นผู้ถือหุ้นหรือสหกรณ์ เช่น Huawei จากจีนและ Fonterra จากนิวซีแลนด์ บริษัทที่จัดตั้งในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด อย่างเช่น บริษัทเพื่อการลงทุนในหุ้นนอกตลาดขนาดใหญ่บางแห่งจะไม่ถูกนำมาจัดอันดับเนื่องจากใช้มาตรฐานทางบัญชีแตกต่างกัน ผลการดำเนินการภายหลังวันที่ 7 เมษายนไม่มีผลต่อการจัดอันดับ   อ่านเพิ่มเติม: 10 อันดับแรกของ Global 2000 ประจำปี 2017 บริษัทไทยใน Global 2000 ประจำปี 2016