อินเทอร์เน็ตจีนโตไม่หยุด ออนไลน์ผ่านโมบายพุ่ง - Forbes Thailand

อินเทอร์เน็ตจีนโตไม่หยุด ออนไลน์ผ่านโมบายพุ่ง

FORBES THAILAND / ADMIN
18 Dec 2014 | 02:49 PM
READ 1999

คนจีนใช้อินเทอร์เน็ตทะลุ 630 ล้านคนแล้ว พร้อมก้าวสู่ยุคโมบาย หลังออนไลน์ผ่านอุปกรณ์แซงคอมพิวเตอร์ ขณะที่แนวโน้มสื่อสารผ่านทางโปรแกรมแชทมากขึ้น

China Internet Network Information Center (CNNIC) ได้เผยแพร่รายงานประจำปี 2014 เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตภายในประเทศจีน ซึ่งปัจจุบันมีประชากรกว่า 1,360 ล้านคน โดยมีตัวเลขที่น่าสนใจคือ -ผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ หลังเดือนมิถุนายน 2014 ประเทศจีนมีจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 632 ล้านคน เพิ่มจากปี 2013 รวม 14.42 ล้านคน อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 46.9% และใช้ผ่านอุปกรณ์พกพา 527 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีกลาย 26.99 ล้านคน กลุ่มผู้ใช้ใหญ่สุดคือนักเรียนนักศึกษาที่ 25% และเวลาออนไลน์เฉลี่ยต่อสัปดาห์สูงถึง 25.9 ชั่วโมง (ขณะที่ค่าเฉลี่ยในสหรัฐฯ ในปี 2013 ตกสัปดาห์ละ 20.4 ชั่วโมง) -เข้าสู่ยุคโมบาย นับเป็นครั้งแรกที่จำนวนผู้เข้าเว็บผ่านอุปกรณ์พกพาหรือโมบายเพิ่มขึ้นจนแซงหน้าเครื่องพีซี ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก สะท้อนให้เห็นแนวโน้มของการจับจ่ายผ่าน app ซึ่งเป็นตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในจีน -เกิดเครื่องมือการเงินออนไลน์มากมาย ปริมาณผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในทางการเงิน หรือเพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ มีมากเกินกว่า 60 ล้านคนภายในเวลาไม่ถึงปี เว็บไซต์สำหรับการลงทุนอย่าง Yuebao ซึ่งให้บริการบนออนไลน์ และผ่านโมบาย โดยไม่จำกัดเงินฝากหรือค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ เพื่อให้นักลงทุนรายย่อยมีโอกาส Yuebao เป็นบริการหนึ่งในอาณาจักร Alibaba ผู้ใช้ระบบจ่ายเงินออนไลน์ Alipay สามารถลงทุนผ่าน Yuebao ได้  โดยให้ผลตอบแทนมากกว่า 3% ของธนาคารรัฐ ทั้งนี้กลางปี 2014 Yuebao มีทรัพย์สินทั้งหมด 9 หมื่นล้านเหรียญ -ช่องว่างทางดิจิทัล ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตภาคชนบทมี 178 ล้านคน คิดเป็น 28.2% ของผู้ใช้งานทั้งหมดในจีน หรืออีกด้านหนึ่ง มีคนในชนบทอีกประมาณ 450 ล้านคนขาดโอกาสใช้งานอินเทอร์เน็ต ช่องว่างดังกล่าวขยายมากขึ้นในระบบบรอดแบนด์ ในบริเวณภาคตะวันตกและตอนกลางประเทศ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ยากจน ประชากรที่มีโอกาสใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วตั้งแต่ 8 MB ขึ้นไป มีเพียง 18% ในขณะที่คนในมณฑลทางตะวันออกซึ่งเป็นภูมิภาคที่ร่ำรวยกลับมีถึง 36% -การเสื่อมความนิยมของ Weibo และเว็บโซเชียลเน็ตเวิร์ค จำนวนผู้ใช้งานไมโครบลอก 275 ล้านคน ลดลงจากปลายปี 2013 ราว 5.43 ล้านคน แม้อัตราการใช้งานจะทรงตัว แต่ยูสเซอร์เริ่มหันไปใช้โปรแกรมส่งข้อความอย่าง WeChat กันแล้ว แสดงให้เห็นแนวโน้มของการสื่อสารที่เริ่มเปลี่ยนจากพื้นที่สาธารณะ มาสู่ความเป็นส่วนตัวมากขึ้น หากพิจารณาข้อมูลจากนอกประเทศ อย่างเช่นรายงาน Web Index 2014-15 ซึ่งจัดทำโดย World Wide Web Foundation ชี้ให้เห็นสถานภาพการใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศจีนอยู่ในลำดับ 44 ด้วยคะแนน 45.97 จากทั้งหมด 86 ประเทศ โดยคะแนนแต่ละหมวดประกอบด้วย Universal Access 60.55, Relevant Content 51.21, Freedom And Openness 10.94 และ Empowerment 56.42  โดยคะแนนในหมวดเสรีภาพและการเปิดกว้างอยู่ต่ำมาก เนื่องจากนโยบายควบคุมข้อมูลข่าวสารออนไลน์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน แต่คะแนนในอีกสามหมวดนั้นถือว่าสูงมาก โดยเฉพาะคะแนนด้านการสนับสนุนการเติบโตของ SMEs ซึ่งอยู่ในหมวด Empowerment นั้น ในรายงานระบุว่า ประเทศที่ร่ำรวยแล้วจะได้คะแนนในส่วนนี้สูง ส่วนประเทศที่มีรายได้ต่ำหรือรายได้ปานกลางนั้น เว็บไซต์ยังไม่สามารถสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อม ให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกเว้นในประเทศรายได้ปานกลางเพียง 6 ประเทศ ที่ได้คะแนนเกินครึ่ง ได้แก่ ตุรกี, จีน, บราซิล, อาร์เจนติน่า, อินเดีย และมอริเชียส  โดยจีนได้ 6.00 อยู่ในลำดับ 22     เรียบเรียงจาก: