รายงานพิเศษ: Greater China ผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ใกล้เรา - Forbes Thailand

รายงานพิเศษ: Greater China ผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ใกล้เรา

FORBES THAILAND / ADMIN
21 Jan 2015 | 03:07 PM
READ 2003

ประเทศจีนคือดินแดนที่อยู่ในความสนใจของคนไทยมายาวนาน นับเนื่องจากประวัติศาสตร์ ไปจนถึงเรื่องราวทางชาติพันธุ์ สะท้อนสำนวนติดปาก “จีน-ไทยใช่อื่นไกล ก็พี่น้องกัน” มาจนถึงดินแดนทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นที่สองของโลก ที่มาพร้อมกับ “กระแสลมที่พัดสู่ตะวันออก” และที่สำคัญอยู่ไม่ไกลจากเมืองไทยเลย

Forbes Thailand ฉบับพฤศจิกายนขอนำเสนอรายงานชุดพิเศษ The Greater China โดยทีมงานบรรณาธิการของเรา ฉายภาพให้เห็นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในดินแดนมหาอำนาจที่เป็นประเด็นร่วมสมัย ร่วมทั้งนำเสนอโอกาสหรือช่องทางทางธุรกิจไทย ไม่ว่าจะเป็นของยักษ์ใหญ่หรือรายย่อย โดยหวังว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อย รายงานพิเศษชุด Greater China  ประกอบไปด้วยบทความทั้งหมดสี่ชิ้น: ฮ่องกง: เกาะแห่งโอกาสของทุนไทย 11 ปีหลังสหราชอาณาจักรส่งคืนเกาะฮ่องกงสู่การปกครองของรัฐบาลคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านตัวแทนผู้ปกครองที่รัฐบาลกลางใน Beijing หรือปักกิ่งให้ความเห็นชอบ ความไม่พอใจของผู้พำนักบนเกาะที่มีประชากร 7.2 ล้านคน ขยายวงมากขึ้น ภาพการเดินขบวนตามท้องถนน นักศึกษามหาวิทยาลัยหยุดเรียนประท้วงเพื่อต่อต้านรัฐบาลจีนเผยแพร่ผ่านสื่อไปทั่วโลก โดย บำรุง อำนาจเจริญฤทธิ์ ยุทธศาสตร์ 4 ประสาน ทิศทางใหม่ของ C.P. ในจีน จาก 35 ปีก่อนที่เริ่มต้นจากการผลิตอาหารสัตว์ในจีน ในวันนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ขยายกิจการออกไปมากมาย ล่าสุดร่วมกับรัฐบาล เกษตรกร และภาคธนาคาร พัฒนาความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหารแก่ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก โดย นพพร วงศ์อนันต์ ตลาดออนไลน์จีนกับโอกาสของคนไทย ความสำเร็จที่ไร้พรมแดน ตลาดของผู้บริโภค 1.37 พันล้านคนในสาธารณรัฐประชาชนจีน กำลังรอนักธุรกิจไทยไปบุกเบิกจับจอง ผ่านช่องทางของการซื้อขายออนไลน์ โดย ธนัย เจริญกุล Guangzhou หมากสำคัญบนเส้นทางท่องเที่ยวไทย นอกจากมณฑล Guangdong (กวางตุ้ง) จะเป็นแผ่นดินแม่ของคนจีนโพ้นทะเลในไทยแล้ว เมืองเอกของมณฑลนี้ยังช่วยให้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวไหลเข้าแผ่นดินขวานทองเกือบปีละแสนล้านบาท คิดเป็นราว 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวจีนทั้งประเทศ หากจะเรียก Guangzhou (กวางโจว) ว่าเป็นเมืองหลวงของการท่องเที่ยวไทยในประเทศที่มี GDP มากเป็นอันดับที่ 2 ของโลกก็คงจะไม่ผิดนัก โดย นครินทร์ พันธุมจินดา

สามารถติดตามรายงานพิเศษชุด The Greater China ฉบับเต็มได้ใน Forbes Thailand ฉบับ NOVEMBER 2014