10 อันดับสุดยอดผู้นำด้าน "นวัตกรรม" ของโลก ปี 2018 - Forbes Thailand

10 อันดับสุดยอดผู้นำด้าน "นวัตกรรม" ของโลก ปี 2018

FORBES THAILAND / ADMIN
27 Dec 2018 | 09:30 AM
READ 19576

Thomas Edison มีอะไรที่ Nikola Tesla ไม่มี คำตอบก็คือ ในขณะที่ Tesla ตายจากไปอย่างยากจน Edison มีสิ่งที่ศาสตราจารย์ Jeff Dyer แห่ง Bringham Young University และศาสตราจารย์ Nathan Furr แห่งสถาบันบริหารธุรกิจ INSEAD เรียกว่าทุนนวัตกรรม

โดย Dyer และ Furr ได้ร่วมกันจัดอันดับผู้นำในโลกธุรกิจปัจจุบันโดยอิงจากทุนนวัตกรรม ซึ่งวัดจากตัววัดที่ใช้ 4 ด้าน ได้แก่ ชื่อเสียงในแง่ของนวัตกรรม (ดูจากการปรากฏชื่อในพื้นที่สื่อในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา) ความสัมพันธ์ทางสังคม และเครือข่ายทางสังคม (ดูจาก Twitter และ Linkedin) ผลงานการสร้างมูลค่าธุรกิจ (ดูจากการเติบโตของมูลค่าตลาดของบริษัทพวกเขา) และความคาดหวังของนักลงทุนต่อการสร้างมูลค่าในอนาคต (วัดจาก premium ที่นักลงทุนให้กับหุ้นของบริษัท)

และรายชื่อต่อไปนี้คือ 10 ผู้นำด้านนวัตกรรมของโลก ซึ่ง Forbes จะเผยแพร่รายชื่อ 100 อันดับสุดยอดผู้นำาด้านนวัตกรรมของโลกในปี 2019

 

อันดับ 1

Jeffrey Bezos

AMAZON.COM

มูลค่าตลาดที่สร้างขึ้นมาในรอบ 3 ปี 4.5 แสนล้านเหรียญ

ราคาหุ้นในตลาดหุ้นที่ปรับขึ้นมาในรอบ 3 ปี 366%

Premium ที่นักลงทุนให้ในแง่ของนวัตกรรม 72.8%

 

อันดับ 2

Elon Musk

TESLA MOTORS

มูลค่าตลาดที่สร้างขึ้นมาในรอบ 3 ปี 4.8 หมื่นล้านเหรียญ

ราคาหุ้นในตลาดหุ้นที่ปรับขึ้นมาในรอบ 3 ปี 819%

Premiumที่นักลงทุนให้ในแง่ของนวัตกรรม 79.7%

 

อันดับ 3

Mark Zuckerberg

FACEBOOK

มูลค่าตลาดที่สร้างขึ้นมาในรอบ 3 ปี 3.76 แสนล้านเหรียญ

ราคาหุ้นในตลาดหุ้นที่ปรับขึ้นมาในรอบ 3 ปี 563%

Premium ที่นักลงทุนให้ในแง่ของนวัตกรรม 70%

 

อันดับ 4

Timothy Cook

APPLE

มูลค่าตลาดที่สร้างขึ้นมาในรอบ 3 ปี 3.69 แสนล้านเหรียญ

ราคาหุ้นในตลาดหุ้นที่ปรับขึ้นมาในรอบ 3 ปี 123%

Premium ที่นักลงทุนให้ในแง่ของนวัตกรรม 12%

 

อันดับ 5

Satya Nadella

MICROSOFT

มูลค่าตลาดที่สร้างขึ้นมาในรอบ 3 ปี 2.78 แสนล้านเหรียญ

ราคาหุ้นในตลาดหุ้นที่ปรับขึ้นมาในรอบ 3 ปี 84%

Premium ที่นักลงทุนให้ในแง่ของนวัตกรรม 26%

 

อันดับ 6

Mark Benioff

SALESFORCE.COM

มูลค่าตลาดที่สร้างขึ้นมาในรอบ 3 ปี 5 หมื่นล้านเหรียญ

ราคาหุ้นในตลาดหุ้นที่ปรับขึ้นมาในรอบ 3 ปี 143%

Premium ที่นักลงทุนให้ในแง่ของนวัตกรรม 82.4%

 

อันดับ 7

Shantanu Narayen

ADOBE SYSTEMS

มูลค่าตลาดที่สร้างขึ้นมาในรอบ 3 ปี 6.8 หมื่นล้านเหรียญ

ราคาหุ้นในตลาดหุ้นที่ปรับขึ้นมาในรอบ 3 ปี 365%

Premium ที่นักลงทุนให้ในแง่ของนวัตกรรม 62.8%

 

อันดับ 8

Reed Hastings

NETFLIX

มูลค่าตลาดที่สร้างขึ้นมาในรอบ 3 ปี 7.8 หมื่นล้านเหรียญ

ราคาหุ้นในตลาดหุ้นที่ปรับขึ้นมาในรอบ 3 ปี 1351%

Premium ที่นักลงทุนให้ในแง่ของนวัตกรรม 71.5%

 

อันดับ 9

Jeff Seiner

LINKEDIN

มูลค่าตลาดที่สร้างขึ้นมาในรอบ 3 ปี 1.6 หมื่นล้านเหรียญ

ราคาหุ้นในตลาดหุ้นที่ปรับขึ้นมาในรอบ 3 ปี 96%

Premium ที่นักลงทุนให้ในแง่ของนวัตกรรม 60%

*ในการจัดอันดับครั้งนี้นับรวมซีอีโอของบริษัทที่ถูกซื้อกิจการไปในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึง LINKEDIN ที่ถูก MICROSOFT ซื้อไปด้วย

 

อันดับ 10

Larry Page/Sergey Brin

ALPHABET

มูลค่าตลาดที่สร้างขึ้นมาในรอบ 3 ปี 4.91 แสนล้านเหรียญ

ราคาหุ้นในตลาดหุ้นที่ปรับขึ้นมาในรอบ 3 ปี 197%

Premium ที่นักลงทุนให้ในแง่ของนวัตกรรม 37.5%

 


คลิกอ่านบทความทางธุรกิจที่น่าสนใจอื่นๆ ได้จากนิตยสาร Forbes Thailand ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561