10 อันดับสุดยอดผู้นำด้าน "นวัตกรรม" ของโลก ปี 2018 - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Global
  • World >
  • 10 อันดับสุดยอดผู้นำด้าน “นวัตกรรม” ของโลก ปี 2018

10 อันดับสุดยอดผู้นำด้าน “นวัตกรรม” ของโลก ปี 2018

Forbes Thailand / Admin
27 Dec 2018 | 9:30 am 18530

Thomas Edison มีอะไรที่ Nikola Tesla ไม่มี คำตอบก็คือ ในขณะที่ Tesla ตายจากไปอย่างยากจน Edison มีสิ่งที่ศาสตราจารย์ Jeff Dyer แห่ง Bringham Young University และศาสตราจารย์ Nathan Furr แห่งสถาบันบริหารธุรกิจ INSEAD เรียกว่าทุนนวัตกรรม

โดย Dyer และ Furr ได้ร่วมกันจัดอันดับผู้นำในโลกธุรกิจปัจจุบันโดยอิงจากทุนนวัตกรรม ซึ่งวัดจากตัววัดที่ใช้ 4 ด้าน ได้แก่ ชื่อเสียงในแง่ของนวัตกรรม (ดูจากการปรากฏชื่อในพื้นที่สื่อในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา) ความสัมพันธ์ทางสังคม และเครือข่ายทางสังคม (ดูจาก Twitter และ Linkedin) ผลงานการสร้างมูลค่าธุรกิจ (ดูจากการเติบโตของมูลค่าตลาดของบริษัทพวกเขา) และความคาดหวังของนักลงทุนต่อการสร้างมูลค่าในอนาคต (วัดจาก premium ที่นักลงทุนให้กับหุ้นของบริษัท)

และรายชื่อต่อไปนี้คือ 10 ผู้นำด้านนวัตกรรมของโลก ซึ่ง Forbes จะเผยแพร่รายชื่อ 100 อันดับสุดยอดผู้นำาด้านนวัตกรรมของโลกในปี 2019

 

อันดับ 1
Jeffrey Bezos
AMAZON.COM

มูลค่าตลาดที่สร้างขึ้นมาในรอบ 3 ปี 4.5 แสนล้านเหรียญ
ราคาหุ้นในตลาดหุ้นที่ปรับขึ้นมาในรอบ 3 ปี 366%
Premium ที่นักลงทุนให้ในแง่ของนวัตกรรม 72.8%

 

อันดับ 2
Elon Musk
TESLA MOTORS

มูลค่าตลาดที่สร้างขึ้นมาในรอบ 3 ปี 4.8 หมื่นล้านเหรียญ
ราคาหุ้นในตลาดหุ้นที่ปรับขึ้นมาในรอบ 3 ปี 819%
Premiumที่นักลงทุนให้ในแง่ของนวัตกรรม 79.7%

 

อันดับ 3
Mark Zuckerberg
FACEBOOK

มูลค่าตลาดที่สร้างขึ้นมาในรอบ 3 ปี 3.76 แสนล้านเหรียญ
ราคาหุ้นในตลาดหุ้นที่ปรับขึ้นมาในรอบ 3 ปี 563%
Premium ที่นักลงทุนให้ในแง่ของนวัตกรรม 70%

 

อันดับ 4
Timothy Cook
APPLE

มูลค่าตลาดที่สร้างขึ้นมาในรอบ 3 ปี 3.69 แสนล้านเหรียญ
ราคาหุ้นในตลาดหุ้นที่ปรับขึ้นมาในรอบ 3 ปี 123%
Premium ที่นักลงทุนให้ในแง่ของนวัตกรรม 12%

 

อันดับ 5
Satya Nadella
MICROSOFT

มูลค่าตลาดที่สร้างขึ้นมาในรอบ 3 ปี 2.78 แสนล้านเหรียญ
ราคาหุ้นในตลาดหุ้นที่ปรับขึ้นมาในรอบ 3 ปี 84%
Premium ที่นักลงทุนให้ในแง่ของนวัตกรรม 26%

 

อันดับ 6
Mark Benioff
SALESFORCE.COM

มูลค่าตลาดที่สร้างขึ้นมาในรอบ 3 ปี 5 หมื่นล้านเหรียญ
ราคาหุ้นในตลาดหุ้นที่ปรับขึ้นมาในรอบ 3 ปี 143%
Premium ที่นักลงทุนให้ในแง่ของนวัตกรรม 82.4%

 

อันดับ 7
Shantanu Narayen
ADOBE SYSTEMS

มูลค่าตลาดที่สร้างขึ้นมาในรอบ 3 ปี 6.8 หมื่นล้านเหรียญ
ราคาหุ้นในตลาดหุ้นที่ปรับขึ้นมาในรอบ 3 ปี 365%
Premium ที่นักลงทุนให้ในแง่ของนวัตกรรม 62.8%

 

อันดับ 8
Reed Hastings
NETFLIX

มูลค่าตลาดที่สร้างขึ้นมาในรอบ 3 ปี 7.8 หมื่นล้านเหรียญ
ราคาหุ้นในตลาดหุ้นที่ปรับขึ้นมาในรอบ 3 ปี 1351%
Premium ที่นักลงทุนให้ในแง่ของนวัตกรรม 71.5%

 

อันดับ 9
Jeff Seiner
LINKEDIN

มูลค่าตลาดที่สร้างขึ้นมาในรอบ 3 ปี 1.6 หมื่นล้านเหรียญ
ราคาหุ้นในตลาดหุ้นที่ปรับขึ้นมาในรอบ 3 ปี 96%
Premium ที่นักลงทุนให้ในแง่ของนวัตกรรม 60%

*ในการจัดอันดับครั้งนี้นับรวมซีอีโอของบริษัทที่ถูกซื้อกิจการไปในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึง LINKEDIN ที่ถูก MICROSOFT ซื้อไปด้วย

 

อันดับ 10
Larry Page/Sergey Brin
ALPHABET

มูลค่าตลาดที่สร้างขึ้นมาในรอบ 3 ปี 4.91 แสนล้านเหรียญ
ราคาหุ้นในตลาดหุ้นที่ปรับขึ้นมาในรอบ 3 ปี 197%
Premium ที่นักลงทุนให้ในแง่ของนวัตกรรม 37.5%

 


คลิกอ่านบทความทางธุรกิจที่น่าสนใจอื่นๆ ได้จากนิตยสาร Forbes Thailand ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561

BACK TO TOP