15 บริษัทไทย ติดอันดับ Global 2000 ประจำปี 2019 - Forbes Thailand

15 บริษัทไทย ติดอันดับ Global 2000 ประจำปี 2019

FORBES THAILAND / ADMIN
09 Aug 2019 | 03:22 PM
READ 3019

Forbes เผยการจัดอันดับ บริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดของโลก Global 2000 การจัดอับดับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จากทั่วโลก ที่ดีที่สุดใน 2,000 ลำดับแรก

ซึ่งจากการจัดอันดับประจำปี 2019 มีบริษัทจากประเทศไทยที่ติดอันดับ Global 2000 มีจำนวน 15 บริษัท จากเดิมที่มีจำนวน 16 อันดับในปีที่ผ่านมา โดยบริษัทมหาชนที่หลุดโผคือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) สำหรับในบรรดาบริษัทมหาชนจากประเทศไทย บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ยังคงรั้งอันดับหนึ่ง โดยทำกำไรสูงถึง 3.7 พันล้านเหรียญ

ทั้งนี้ วิธีการจัดอันดับ Forbes Global 2000 คือทำเนียบรายชื่อบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ตามการวัดจากรายได้ กำไร สินทรัพย์ และมูลค่าตลาด ณ วันที่ 18 เมษายน 2019 ซึ่งใช้ข้อมูลจากบริษัท Factset Research Systems โดยให้น้ำหนักกับตัวชี้วัด 4 อย่างเท่าๆ กันในการคิดคะแนนรวมทั้งหมด โดยไม่รวมบริษัทที่พนักงานถือหุ้นร่วม หรือบริษัทที่มีเจ้าของร่วม เช่น Huawei ในจีน หรือ Fonterra จากนิวซีแลนด์ บริษัทที่มีโครงสร้างแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด เช่น บริษัทลงทุนนอกตลาดหุ้นรายใหญ่บางแห่ง ไม่นำมานับรวม เนื่องจากความไม่สอดคล้องทางบัญชี กิจกรรมช่วงที่ผ่านมาไม่สะท้อนออกมาให้เห็น

และนี่คือ 15 อันดับบริษัทมหาชนแห่งประเทศไทย ที่ Forbes Thailand ขอนำเสนอโดยท่านสามารถติดตามรายชื่อทั้ง 100 อันดับแรก จาก รายงาน Global 2000 ได้ที่ Forbes Thailand ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562

 

อันดับ 165 ปตท.

รายได้: 7.23 หมื่นล้านเหรียญ

กำไร: 3.7 พันล้านเหรียญ

สินทรัพย์: 7.48 หมื่นล้านเหรียญ

มูลค่าตลาด: 4.38 หมื่นล้านเหรียญ

 

อันดับ 632 ธนาคารไทยพาณิชย์

รายได้: 7.1 พันล้านเหรียญ

กำไร: 1.2 พันล้านเหรียญ

สินทรัพย์: 9.79 หมื่นล้านเหรียญ

มูลค่าตลาด: 1.37 หมื่นล้านเหรียญ

 

อันดับ 648 เอสซีจี

รายได้: 1.48 หมื่นล้านเหรียญ

กำไร: 1.4 พันล้านเหรียญ

สินทรัพย์: 1.8 หมื่นล้านเหรียญ

มูลค่าตลาด: 1.73 หมื่นล้านเหรียญ

 

อันดับ 669 ธนาคารกสิกรไทย

รายได้: 6 พันล้านเหรียญ

กำไร: 1.2 พันล้านเหรียญ

สินทรัพย์: 9.69 หมื่นล้านเหรียญ

มูลค่าตลาด: 1.45 หมื่นล้านเหรียญ

 

อันดับ 756 ธนาคารกรุงเทพ

รายได้: 5.3 พันล้านเหรียญ

กำไร: 1.2 พันล้านเหรียญ

สินทรัพย์: 9.57 หมื่นล้านเหรียญ

มูลค่าตลาด: 1.25 หมื่นล้านเหรียญ

 

อันดับ 834 พีทีที โกลบอล เคมิคอล

รายได้: 1.6 หมื่นล้านเหรียญ

กำไร: 1.2 พันล้านเหรียญ

สินทรัพย์: 1.44 หมื่นล้านเหรียญ

มูลค่าตลาด: 9.8 พันล้านเหรียญ

 

อันดับ 881 ซีพี ออลล์

รายได้: 1.57 หมื่นล้านเหรียญ

กำไร: 616 ล้านเหรียญ

สินทรัพย์: 1.15 หมื่นล้านเหรียญ

มูลค่าตลาด: 2.17 หมื่นล้านเหรียญ

 

อันดับ 972 ธนาคารกรุงไทย

รายได้: 4.9 พันล้านเหรียญ

กำไร: 881 ล้านเหรียญ

สินทรัพย์: 8.43 หมื่นล้านเหรียญ

มูลค่าตลาด: 8.5 พันล้านเหรียญ

 

อันดับ 1044 ไทยเบฟเวอเรจ

รายได้: 7.9 พันล้านเหรียญ

กำไร: 713 ล้านเหรียญ

สินทรัพย์: 1.28 หมื่นล้านเหรียญ

มูลค่าตลาด: 1.53 หมื่นล้านเหรียญ

 

อันดับ 1202 อินโดรามา เวนเจอร์ส

รายได้: 1.7 หมื่นล้านเหรียญ

กำไร: 786 ล้านเหรียญ

สินทรัพย์: 1.16 หมื่นล้านเหรียญ

มูลค่าตลาด: 8.4 พันล้านเหรียญ

 

อันดับ 1206 ท่าอากาศยานไทย

รายได้: 1.9 พันล้านเหรียญ

กำไร: 783 ล้านเหรียญ

สินทรัพย์: 5.8 พันล้านเหรียญ

มูลค่าตลาด: 3.09 หมื่นล้านเหรียญ

อันดับ 1211 แอดวาน์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS)

รายได้: 5.3 พันล้านเหรียญ

กำไร: 918 ล้านเหรียญ

สินทรัพย์: 8.9 พันล้านเหรียญ

มูลค่าตลาด: 1.79 หมื่นล้านเหรียญ

 

อันดับ 1220 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)

รายได้: 1.68 หมื่นล้านเหรียญ

กำไร: 456 ล้านเหรียญ

สินทรัพย์: 1.93 หมื่นล้านเหรียญ

มูลค่าตลาด: 4.6 พันล้านเหรียญ

 

อันดับ 1988 บมจ. ทุนธนชาต

รายได้: 2.1 พันล้านเหรียญ

กำไร: 243 ล้านเหรียญ

สินทรัพย์: 3.26 หมื่นล้านเหรียญ

มูลค่าตลาด: 2 พันล้านเหรียญ

 

อันดับ 1996 ไทยออยล์

รายได้: 12.0 หมื่นล้านเหรียญ

กำไร: 314 ล้านเหรียญ

สินทรัพย์: 8.3 พันล้านเหรียญ

มูลค่าตลาด: 4.6 พันล้านเหรียญ

 

คลิกอ่านเพิ่มเติม: GLOBAL 2000 ทำเนียบ 10 อันดับ “บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของโลก” ปี 2019


คลิกอ่านเรื่องราวฉบับเต็มของ “100 อันดับแรกของ GLOBAL 2000 ปี 2019” ได้ที่นิตยสาร Forbes Thailand ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562 ในรูปแบบ e-Magazine