15 บริษัทยักษ์ใหญ่ในไทยที่ติดทำเนียบ Global 2000 - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Asia
  • World >
  • 15 บริษัทยักษ์ใหญ่ในไทยที่ติดทำเนียบ Global 2000

15 บริษัทยักษ์ใหญ่ในไทยที่ติดทำเนียบ Global 2000

Forbes Thailand / Admin
20 Sep 2016 | 12:21 pm 2588

จากรายงานการจัดอันดับ Global 2000 บรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่และทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกประจำปี 2016 Forbes ได้วัด 4 องค์ประกอบหลักได้แก่ รายได้ ผลกำไร ทรัพย์สิน และมูลค่าทางการตลาด ณ วันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา เป็นเกณฑ์ในการคำนวน เราใช้ข้อมูลจาก FACTSET RESEARCH SYSTEMS โดยปีนี้ บริษัทยักษ์ใหญ่จากประเทศไทยติดอันดับ 15 บริษัท ลดลงจากการจัดอันดับในปี 2015 1 บริษัท โดยบริษัทที่หลุดจากการจัดอันดับในครั้งนี้คือ Intough ที่ในปี 2015 ติดในอันดับที่1976

15 บริษัทยักษ์ใหญ่ในไทยที่ติดทำเนียบ Global 2000 ประจำปี 2016

PTT PCL
2016 ลำดับที่ 337
2015 ลำดับที่ 225

รายได้ $59.1 Billion
กำไร $561 Million
ทรัพย์สิน $61.4 Billion
มูลค่าทางการตลาด $25.3 Billion


Siam Commercial Bank
2016 ลำดับที่ 535
2015 ลำดับที่ 564

รายได้ $6.8 Billion
กำไร $1.3 Billion
ทรัพย์สิน $81.4 Billion
มูลค่าทางการตลาด $12.7 Billion


Kasikornbank

2016 ลำดับที่ 566
2015 ลำดับที่ 520

รายได้ $7.6 Billion
กำไร $1 Billion
ทรัพย์สิน $75.1 Billion
มูลค่าทางการตลาด $11.1 Billion


Siam Cement
2016 ลำดับที่ 622

2015 ลำดับที่ 641

รายได้ $12.8 Billion
กำไร $1.3 Billion
ทรัพย์สิน $14.2 Billion
มูลค่าทางการตลาด $16.5 Billion


Bangkok Bank
2016 ลำดับที่ 779
2015 ลำดับที่ 768

รายได้ $4.4 Billion
กำไร $945 Million
ทรัพย์สิน $83.6 Billion
มูลค่าทางการตลาด $8.9 Billion

Krung Thai Bank
2016 ลำดับที่ 846
2015 ลำดับที่ 795

รายได้ $4.9 Billion
กำไร $803 Million
ทรัพย์สิน $81 Billion
มูลค่าทางการตลาด $6.9 Billion

 


PTT Global Chemical
2016 ลำดับที่ 1013
2015 ลำดับที่ 1033

รายได้ $11.8 Billion
กำไร $598 Million
ทรัพย์สิน $10.5 Billion
มูลค่าทางการตลาด $8.2 Billion


CP All
2016 ลำดับที่ 1068
2015 ลำดับที่ 1272

รายได้ $11.4 Billion
กำไร $399 Million
ทรัพย์สิน $9.1 Billion
มูลค่าทางการตลาด $11.8 Billion


Advanced Info Service
2016 ลำดับที่ 1104
2015 ลำดับที่ 1044

รายได้ $4.5 Billion
กำไร $1.1 Billion
ทรัพย์สิน $5.1 Billion
มูลค่าทางการตลาด $13.1 Billion


Thai Beverage
2016 ลำดับที่ 1129
2015 ลำดับที่ 1250

รายได้  $5 Billion
กำไร $773 Million
ทรัพย์สิน $5.1 Billion
มูลค่าทางการตลาด $13.6 Billion


Charoen Pokphand Foods
2016 ลำดับที่ 1295
2015 ลำดับที่ 1454

รายได้ $12.3 Billion
กำไร $323 Million
ทรัพย์สิน $13.7 Billion
มูลค่าทางการตลาด $5.6 Billion


Airports of Thailand
2016 ลำดับที่ 1312
2015 ลำดับที่ 1706

รายได้ $1.3 Billion
กำไร $567 Million
ทรัพย์สิน $4.5 Billion
มูลค่าทางการตลาด $16.6 Billion


2016 Thai Oil ลำดับที่ 1765
2015 Thai Oil ลำดับที่ 1958

รายได้  $8.6 Billion
กำไร $355 Million
ทรัพย์สิน $5.3 Billion
มูลค่าทางการตลาด $3.9 Billion


TMB Bank
2016 ลำดับที่ 1954
2015 ลำดับที่ 1931

รายได้ $1.4 Billion
กำไร $280 Million
ทรัพย์สิน $23.8 Billion
มูลค่าทางการตลาด $2.9 Billion

Thanachart Capital
2016 ลำดับที่ 1974
2015 ลำดับที่ 1899

รายได้ $1.9 Billion
กำไร $156 Million
ทรัพย์สิน $28.4 Billion
มูลค่าทางการตลาด $1.3 Billion


คลิ๊กอ่านการจัดอันดับ “บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของโลก Global 2000” ฉบับเต็ม ได้ที่ Fobes Thailand Magazine ฉบับ AUGUST 2016

BACK TO TOP