14 บริษัทมหาชนไทย จากการจัดอันดับ Global 2000 ประจำปี 2022 - Forbes Thailand

14 บริษัทมหาชนไทย จากการจัดอันดับ Global 2000 ประจำปี 2022

FORBES THAILAND / ADMIN
13 May 2022 | 05:00 PM
READ 1009

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ยังคงรั้งอันดับ 1 บริษัทมหาชนไทยจากการจัดอันดับ Global 2000 ครั้งที่ 20 ประจำปี 2022 ซึ่งได้รับการประเมินสินทรัพย์ มูลค่าตลาด รายได้ และกำไร ณ วันที่ 22 เมษายน 2022 

ในปีนี้ บริษัทต่างๆ ซึ่งมีรายชื่อปรากฎอยู่ในทำเนียบ “Global 2000” มาจาก 58 ประเทศทั่วโลก นำโดยสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่มากถึง 590 แห่ง รองลงมา คือ จีน/ฮ่องกง (351) และญี่ปุ่น (196)

พบกับ 14 บริษัทมหาชนไทย จากการจัดอันดับ Global 2000 ประจำปี 2022

อันดับ 231 

PTT 

รายได้: 7.05 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ

กำไร: 3.38 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

สินทรัพย์: 9.21 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ 

มูลค่าตลาด: 3.13 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ 

อันดับ 761 

Siam Cement 

รายได้: 1.65 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ

กำไร: 1.47 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

สินทรัพย์: 2.57 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ 

มูลค่าตลาด: 1.28 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ

อันดับ 784  

Kasikornbank 

รายได้: 8.14 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

กำไร: 1.18 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

สินทรัพย์: 1.24 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ 

มูลค่าตลาด: 1.08 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ 

อันดับ 988

CP All 

รายได้: 1.76 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ

กำไร: 374 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สินทรัพย์: 2.79 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ 

มูลค่าตลาด: 1.75 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ

อันดับ 1049

PTT Global Chemical 

รายได้: 1.46 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ 

กำไร: 1.41 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

สินทรัพย์: 2.25 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ 

มูลค่าตลาด: 6.58 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

อันดับ 1115 

Siam Commercial Bank 

รายได้: 5.43 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

กำไร: 1.09 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

สินทรัพย์: 1.01 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ 

มูลค่าตลาด: 8.34 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

อันดับ 1260 

Bangkok Bank 

รายได้: 5.42 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

กำไร: 816 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

สินทรัพย์: 1.3 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ 

มูลค่าตลาด: 7.45 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

อันดับ 1319 

Krung Thai Bank 

รายได้: 4.43 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

กำไร: 758 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

สินทรัพย์: 1.07 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ 

มูลค่าตลาด: 5.89 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

อันดับ 1366

Indorama Ventures 

รายได้: 1.46 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ 

กำไร: 809 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

สินทรัพย์: 1.62 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ 

มูลค่าตลาด: 7.77 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

อันดับ 1471

Charoen Pokphand Foods 

รายได้: 1.6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ 

กำไร: 388 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

สินทรัพย์: 2.52 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ 

มูลค่าตลาด: 5.92 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

อันดับ 1487  

Thai Beverage 

รายได้: 7.71 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

กำไร: 791 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

สินทรัพย์: 1.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ 

มูลค่าตลาด: 1.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ

อันดับ 1514  

Advanced Info Service 

รายได้: 5.66 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

กำไร: 840 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

สินทรัพย์: 1.06 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ 

มูลค่าตลาด: 1.9 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ

อันดับ 1855  

Airports of Thailand 

รายได้: 226 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ขาดทุน: 535 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

สินทรัพย์: 5.55 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

มูลค่าตลาด: 2.85 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ

อันดับ 1904 

TMBThanachart Bank

รายได้: 2.47 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

กำไร: 333 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

สินทรัพย์: 5.38 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ 

มูลค่าตลาด: 3.64 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

แปลและเรียบเรียงโดย ชญาน์นัทช์ ธนินท์พงศ์ภัค จากบทความ The Global 2000 เผยแพร่บน Forbes.com

อ่านเพิ่มเติม: 10 บริษัทสหรัฐฯ จากการจัดอันดับ Global 2000 ประจำปี 2022


ไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ของเรา ติดตามเราได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine