MacKenzie Scott บริจาคเงินกว่า 4.1 พันล้านเหรียญฯ ในช่วงโควิด-19 - Forbes Thailand

MacKenzie Scott บริจาคเงินกว่า 4.1 พันล้านเหรียญฯ ในช่วงโควิด-19

FORBES THAILAND / ADMIN
21 Dec 2020 | 07:30 PM
READ 2835

MacKenzie Scott อดีตภรรยาของ Jeff Bezos ผู้ก่อตั้ง Amazon บริจาคเงินกว่า 4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ให้กับเกือบ 100 องค์กร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

วิกฤตโรคระบาดในครั้งนี้ได้คร่าชีวิตผู้คนชางอเมริกันที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากตั้งแต่ก่อนจะมีการแพร่ระบาดให้ย่ำแย่กว่าเดิม โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดทั้งด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ ได้แก่ เพศหญิง คนผิวสี และผู้มีฐานะยากจน ขณะที่มูลค่าทรัพย์สินของมหาเศรษฐีกลับมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

Scott และ Bezos ได้ตกลงหย่าร้างกันในปี 2019 และทั้งคู่ได้ตกลงแบ่งทรัพย์สินระหว่างกัน โดย Scott ได้รับการจัดสรรหุ้นประมาณ 1 ใน 4 ของอดีตสามีใน Amazon มาถือครอง ทำให้เธอก้าวขึ้นเป็นสตรีผู้มั่งคั่งอันดับ 3 ของโลก เป็นรองเพียง Frabcoise Bettencourt Meyers ทายาท L’Oreal และ Alice Walton ทายาท Walmart

ปัจจุบัน Scott มีมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 5.51 หมื่นล้านเหรียญ จากการประเมินของ Forbes หลังหักค่าจัดตั้งองค์กรการกุศลแห่งใหม่ของเธอ

ล่าสุด บทความใน Medium ระบุว่า Scott นักเขียนชาวอเมริกันและทีมงาน ได้บริจาคเงินกว่า 4.158 พันล้านเหรียญ ให้กับ 384 องค์กร ซึ่งรวมไปถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัย อาทิเช่น Blackfeet Community College ใน Montana หรือธนาคารอาหาร (food bank) อย่าง Feeding America, America’s Second Harvest และ Meals on Wheels ตลอดจนองค์กรเอกชนของชาวคริสเตียนที่ทำหน้าที่บริการสังคมในลหายประเทศทั่วโลก เช่น YMCAs และ YWCAs

ในที่นี้ Scott เน้นย้ำว่า การบริจาคของเธอไม่มีการระบุว่าจะให้องค์กรใดเป็นพิเศษ แต่เป็นการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรในการนำเงินบริจาคไปใช้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสิ่งที่เธอตั้งไว้มากกว่า

องค์กรไม่แสวงหากำไรจำนวนมาก มักจะมีเงินไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรม จึงต้องหันไประดมทุนจากแหล่งต่างๆ ทำให้ในที่สุดต้องแบกรับภาระด้านกฎเกณฑ์ของผู้ให้บริจาคด้วยเหตุนี้ Scott จึงหวังว่าเงินบริจาคของเธอจะมีส่วนช่วยในด้านสภาพคล่องของทางองค์กร เพื่อให้สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์แรกเริ่มได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้ผู้ประสบปัญหารายต่างๆ ได้รับในสิ่งที่พวกเขาสมควรจะได้

ยกตัวอย่างเช่น องค์กร YMCA ในสหรัฐอเมริกาที่รายได้ลดลงถึง 1 พันล้านเหรียญตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาด ซึ่งในที่นี้ Scott ก็ได้บริจาคเงินเป็นจำนวน 20 ล้านเหรียญให้กับทางองค์กร ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น เพื่อส่งต่อไปยังครอบครัวของแรงงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องแบกรับภาระหน้าที่การดูแลบุตร

เรารู้สึกขอบคุณ Mackenzie Scott เป็นอย่างยิ่ง สำหรับความช่วยเหลือที่มีต่อ 43 องค์กรที่อยู่ในเครือ YMCA” Kevin Washington ประธานและซีอีโอ YMCA สหรัฐอเมริกากล่าว พร้อมเสริมว่าเงินบริจาคของ Scott คือ ตัวอย่างของความไว้วางใจที่มีต่อภารกิจของทางองค์กรในช่วงที่ผ่านมา โดยเราจะนำเงินที่ได้รับมานี้ไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ต่อไป

ไม่เพียงเท่านี้ ในเดือนพฤษภาคม 2019 Scott ได้ลงนามในโครงการ The Giving Pledge (พันธะสัญญาแห่งการให้) ว่าจะร่วมบริจาคอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้แก่การกุศลขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือหลังจากที่เสียชีวิตแล้ว

โดยในเดือนกรกฎาคม 2020 ที่ผ่านมา เธอได้ประกาศผ่านทาง Medium ว่า ได้บริจาคเงินราว 1.7 พันลบ้านเหรียญให้กับองค์กรการกุศลทั้งหมด 116 แห่ง  ซึ่งเป็นการบริจาคเงินครั้งใหญ่ครั้งแรก เพื่อกิจการสังคมสงเคราะห์ และในขณะเดียวกัน เธอก็ได้เปิดเผยว่าได้ทำการเปลี่ยนชื่อสกุลจาก Bezos เป็น Scott (ซึ่งเป็นชื่อกลางของเธอ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับในปีนี้ ยอดการบริจาคสุทธิของ Scott ที่มอบให้แก่องค์กรการกุศลและองค์กรไม่แสวงหากำไรจึงอยู่ที่ 5.8 พันล้านเหรียญ

แม้ Jeff Bezos มหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งอันดับ 1 ของโลก จะยังไม่ได้ลงนามใน The Giving Pledge แต่เขาได้เพิ่มมูลค่าการบริจาคเงินเพื่อกิจกรรมทางสังคมในปีนี้  โดยในเดือนกุมภาพันธ์ Bezos ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะบริจาคเงิน 1 หมื่นล้านเหรียญ โดยไม่จำกัดระยะเวลา เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งราว 800 เหรียญได้ส่งมอบให้กับ 16 กลุ่มปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และล่าสุดในเดือนเมษายน 2020 Bezos ได้บริจาคเงินเป็นจำนวน 100 ล้านเหรียญให้กับ Feeding America ที่ทำงานร่วมกับธนาคารอาหารทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควืด-19

แปลและเรียบเรียงโดย ชญาน์นัทช์ ธนินท์พงศ์ภัค จากบทความ Mackenzie (Bezos) Scott Announces She’s Donated $4.1 Billion To 384 Groups In Recent Months เผยแพร่บน Forbes.com อ่านเพิ่มเติม: Jeff Bezos บริจาค 100 ล้านเหรียญให้ ธนาคารอาหาร ของสหรัฐฯ สู้วิกฤตไวรัสโคโรน่า