ฮาราลด์ ลิงค์ นักธุรกิจใจอารี ผู้ขับเคลื่อน บี.กริม เติบโตสู่สังคม - Forbes Thailand

ฮาราลด์ ลิงค์ นักธุรกิจใจอารี ผู้ขับเคลื่อน บี.กริม เติบโตสู่สังคม

FORBES THAILAND / ADMIN
06 Nov 2023 | 10:32 AM
READ 1666


ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บี.กริม บอกเล่าถึงการทำธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีจากประสบการณ์ธุรกิจที่หลากหลายกว่า 45 ปีของเขา และในฐานะทายาทรุ่น 3 ผู้สืบทอดธุรกิจให้อยู่คู่เคียงกับสังคมไทยมานานถึง 145 ปี โดย บี.กริม เติบโตคู่กับสังคมไทยมาตลอด 6 รัชสมัยการปกครอง นับตั้งแต่รัชกาลที่ 5 จวบจนถึงรัชกาลที่ 10 ในปัจจุบัน