คุยกับ "อุษณีย์-เฉลิมชัย มหากิจศิริ" รุ่นที่ 2 รวมพลังขยาย PM Group (Video) - Forbes Thailand

คุยกับ "อุษณีย์-เฉลิมชัย มหากิจศิริ" รุ่นที่ 2 รวมพลังขยาย PM Group (Video)

FORBES THAILAND / ADMIN
23 Nov 2019 | 02:30 PM
READ 1348

ชวนคุยกับสองพี่น้องทายาทเจ้าพ่อเนสกาแฟอุษณีย์-เฉลิมชัย มหากิจศิริรุ่นที่ 2 แห่ง PM Group รวมพลังขยายอาณาจักร โดยเน้นมองหาธุรกิจ next trend และธุรกิจที่เติบโตสูง พร้อมลดการพึ่งพาธุรกิจที่เป็นวัฏจักร เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตในระยะยาว