"เชฟเทพ-มนต์เทพ กมลศิลป์" แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่ร้านอาหาร "ธาน" (TAAN) - Forbes Thailand
X

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Video >
  • “เชฟเทพ-มนต์เทพ กมลศิลป์” แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่ร้านอาหาร “ธาน” (TAAN)

“เชฟเทพ-มนต์เทพ กมลศิลป์” แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่ร้านอาหาร “ธาน” (TAAN)

Forbes Thailand
Forbes Thailand / Admin
11 Apr 2019 | 1:34 pm 11132

Farm-to-Table ที่ยกระดับกระบวนการคิดและจัดวางสู่มื้ออาหารแบบ Fine Dining ผ่านฝีมือ “เชฟเทพมนต์เทพ กมลศิลป์” ผู้เบนเข็มสายอาชีพจากอาหารฝรั่งเศสมาพัฒนาร้านอาหารไทย หลังสัมผัสชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นในป่าเขา

อ่านรายละเอียด Testing Menu 9 อย่างได้ที่นี่

BACK TO TOP