อภิรักษ์ โกษะโยธิน พา V Foods หยั่งรากธุรกิจอาหารจากพืช (Video) - Forbes Thailand

อภิรักษ์ โกษะโยธิน พา V Foods หยั่งรากธุรกิจอาหารจากพืช (Video)

FORBES THAILAND / ADMIN
24 Nov 2021 | 12:00 PM
READ 933
7 ปี บริษัท วีฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จากบริษัทขนาดเล็กที่เน้นผลิตสินค้าจากพืชผลทางการเกษตรเป็นหลัก ปี 2564 บริษัทเข้าสู่โหมดผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยไอเดียและนวัตกรรมเดินหน้าตามเทรนด์และกระแสโลก  
รับชมบทสัมภาษณ์ของบุคคลที่น่าสนใจ กดติดตามแชลเนลวิดีโอของเราบนยูทูบได้ที่ Forbes Thailand Magazine