อนิพัทย์ ศรีรุ่งธรรม "Aurora" ห้างทองสีส้ม นิยมสร้างสุขแก่ลูกค้า (VIDEO) - Forbes Thailand

อนิพัทย์ ศรีรุ่งธรรม "Aurora" ห้างทองสีส้ม นิยมสร้างสุขแก่ลูกค้า (VIDEO)

FORBES THAILAND / ADMIN
16 Mar 2023 | 12:37 PM
READ 993

อนิพัทย์ ศรีรุ่งธรรม กับความโดดเด่น ทันสมัยของ "Aurora" ห้างทองสีส้ม ชู 3 หัวใจหลักในการบริหารธุรกิจให้เติบโตด้วยการ "สร้างความสุข" ยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง