“สุวิทย์ งามภูพันธ์” ยกระดับตำรับยาของ BLC ด้วยนวัตกรรม - Forbes Thailand

“สุวิทย์ งามภูพันธ์” ยกระดับตำรับยาของ BLC ด้วยนวัตกรรม

FORBES THAILAND / ADMIN
30 Sep 2023 | 06:30 PM
READ 677

ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) หรือ BLC คือ ผู้ผนึกกำลังร่วมกับ 2 เพื่อนเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องยาที่บุกเบิกธุรกิจจนกลายมาเป็นเจ้าของโรงงานผลิตยาระดับมาตรฐานสากล เขาชูจุดแข็งเรื่อง “Innovation” ด้วยการใช้นวัตกรรมผลักดันยาสมุนไพรของไทยให้จ้งเกิดเป็นความภาคภูมิใจในตลาดโลก