ศิริวิมล วิลาสินี กิตะพาณิชย์ ทุ่มหัวใจพลิกผืนดินสู่ไร่เกษตรอินทรีย์ - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Video >
  • ศิริวิมล วิลาสินี กิตะพาณิชย์ ทุ่มหัวใจพลิกผืนดินสู่ไร่เกษตรอินทรีย์

ศิริวิมล วิลาสินี กิตะพาณิชย์ ทุ่มหัวใจพลิกผืนดินสู่ไร่เกษตรอินทรีย์

Forbes Thailand / Admin
25 Dec 2018 | 7:30 pm 13940

ศิริวิมล และ วิลาสินี กิตะพาณิชย์ สองทายาทรุ่นที่ 3 เจ้าของอาณาจักร บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT) ที่เลือกทำตามฝันตัวเอง สู่การสร้าง “ไร่รื่นรมย์” ฟาร์มเกษตรอินทรีย์กว่า 500 ไร่ จากผื่นดินรกร้างสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ที่ขึ้นชื่อของภาคเหนือ
ขอบคุณสถานที่ถ่ายสัมภาษณ์ : SEAC (ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน)

ร่วมติดตามอ่าน “ศิริวิมล – วิลาสินี กิตะพาณิชย์ ทุ่มหัวใจพลิกผืนดินสู่ไร่เกษตรอินทรีย์” ได้ใน Forbes Thailand ฉบับเดือนธันวาคม 2561 วางแผงแล้ววันนี้ทุกแผงนิตยสารชั้นนำ หรืออ่านในรูปแบบ e-Magazine ได้ที่ http://bit.ly/2Q5729x

BACK TO TOP