ศิริวิมล วิลาสินี กิตะพาณิชย์ ทุ่มหัวใจพลิกผืนดินสู่ไร่เกษตรอินทรีย์ - Forbes Thailand

ศิริวิมล วิลาสินี กิตะพาณิชย์ ทุ่มหัวใจพลิกผืนดินสู่ไร่เกษตรอินทรีย์

FORBES THAILAND / ADMIN
25 Dec 2018 | 07:30 PM
READ 14931
ศิริวิมล และ วิลาสินี กิตะพาณิชย์ สองทายาทรุ่นที่ 3 เจ้าของอาณาจักร บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT) ที่เลือกทำตามฝันตัวเอง สู่การสร้าง “ไร่รื่นรมย์” ฟาร์มเกษตรอินทรีย์กว่า 500 ไร่ จากผื่นดินรกร้างสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ที่ขึ้นชื่อของภาคเหนือ ขอบคุณสถานที่ถ่ายสัมภาษณ์ : SEAC (ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน) ร่วมติดตามอ่าน "ศิริวิมล - วิลาสินี กิตะพาณิชย์ ทุ่มหัวใจพลิกผืนดินสู่ไร่เกษตรอินทรีย์" ได้ใน Forbes Thailand ฉบับเดือนธันวาคม 2561 วางแผงแล้ววันนี้ทุกแผงนิตยสารชั้นนำ หรืออ่านในรูปแบบ e-Magazine ได้ที่ http://bit.ly/2Q5729x