มัญญสิริ โชติบูรณ์วงศ์ "HER" ปลดล็อกพลังเยาวชนสู่สากล - Forbes Thailand

มัญญสิริ โชติบูรณ์วงศ์ "HER" ปลดล็อกพลังเยาวชนสู่สากล

FORBES THAILAND / ADMIN
27 Sep 2023 | 03:06 PM
READ 412

​จากปัญหาส่วนตัวอันนำไปสู่การตระหนักรู้เรื่องของประจำเดือนที่มักถูกละเลย มัญญสิริ โชติบูรณ์วงศ์ ในวัย 15 ปีจึงไม่อาจอยู่เฉย รวบรวมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ริเริ่มโครงการ HER เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนผ้าอนามัย ให้ความรู้ด้านสุขภาพทางเพศ เน้นย้ำความสำคัญของธุรกิจเพื่อสังคม