วิสัยทัศน์จาก ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม ในงาน Forbes Thailand: Thailand's Mega Trends Forum 2020 ช่วงที่ 1 Visionary Talk: "Visions on mega trends" - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Video >
  • วิสัยทัศน์จาก ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม ในงาน Forbes Thailand: Thailand’s Mega Trends Forum 2020 ช่วงที่ 1 Visionary T

วิสัยทัศน์จาก ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม ในงาน Forbes Thailand: Thailand’s Mega Trends Forum 2020 ช่วงที่ 1 Visionary Talk: “Visions on mega trends”

Forbes Thailand / Admin
23 Dec 2020 | 12:01 pm 449

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ Mega Trends ในระดับโลกและประเทศมีความผันผวนในหลากหลายมิติ ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวว่า บี.กริม ได้มีส่วนสำคัญในการปกป้องประชากรเสือโคร่งในประเทศไทย ทั้งจากการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเสือโคร่ง และจากคนที่ล่า เพื่อการอนุรักษ์ประชากรเสือโคร่งในประเทศไทย

การอนุรักษ์เสือโคร่งและการรักษาสมดุลของระบบนิเวศเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเสือโคร่งคือนักล่าในตำแหน่งบนสุดของห่วงโซ่อาหาร และเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ไม่แต่เฉพาะเพื่อความอยู่รอดของสายพันธุ์เสือโคร่งเท่านั้น แต่ยังหมายถึงเพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติอีกด้วย

#ForbesThailand #ThailandsMegaTrends2020 #ForbesForum2020

BACK TO TOP