ธนินท์ เจียรวนนท์ "100 ปีธุรกิจซีพี" สร้างคน สร้างธุรกิจแห่งโลกตะวันออก ครองตลาดโลกด้วยนวัตกรรม (Video) - Forbes Thailand

ธนินท์ เจียรวนนท์ "100 ปีธุรกิจซีพี" สร้างคน สร้างธุรกิจแห่งโลกตะวันออก ครองตลาดโลกด้วยนวัตกรรม (Video)

FORBES THAILAND / ADMIN
09 Mar 2022 | 12:00 PM
READ 3418
Forbes Thailand พูดคุยกับ 'ธนินท์ เจียรวนนท์' ถึงเรื่องราว 100 ปี "CP" องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดของไทย บุกเบิกอาณาจักรที่แข็งแกร่งจากน่านน้ำทางธุรกิจที่ยังไม่มีใครจับจอง “ด้วยการผสานหลักแห่งตะวันออกและเทคโนโลยีตะวันตกเข้าด้วยกัน” เกิดเป็นธุรกิจหลากหลาย และในอีก 100 ปีต่อจากนี้ ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างคนและปรับเปลี่ยนองค์กรแห่งนี้พร้อมรับยุค 4.0 เพื่อขยายกิจกรรมการค้าไปทั่วโลก  
รับชมบทสัมภาษณ์ของบุคคลที่น่าสนใจ กดติดตามแชลเนลวิดีโอของเราบนยูทูบได้ที่ Forbes Thailand Magazine