น.สพ.ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ “BIS” พลังเพื่อน Synergy (Video) - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Video >
  • น.สพ.ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ “BIS” พลังเพื่อน Synergy (Video)

น.สพ.ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ “BIS” พลังเพื่อน Synergy (Video)

Forbes Thailand / Admin
20 Jul 2022 | 12:00 pm 155

น.สพ.ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ (มหาชน) หรือ BIS เป็น 1 ใน 5 ผู้นำในธุรกิจยา วัคซีน และเวชภัณฑ์สัตว์และสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย มุ่งเป็น Bioscience For One Health ที่จะสามารถครอบคลุมทั้งสุขภาพคนและสัตว์ โดยนำนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทยมาใช้อย่างเต็มที่

 


รับชมบทสัมภาษณ์ของบุคคลที่น่าสนใจ กดติดตามแชลเนลวิดีโอของเราบนยูทูบได้ที่ Forbes Thailand Magazine

BACK TO TOP