ญนน์ โภคทรัพย์ - ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล มืออาชีพนำทัพ CRC โตยั่งยืนคู่สังคม (VIDEO - Forbes Thailand

ญนน์ โภคทรัพย์ - ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล มืออาชีพนำทัพ CRC โตยั่งยืนคู่สังคม (VIDEO

FORBES THAILAND / ADMIN
18 Sep 2023 | 12:01 PM
READ 735

เมื่อความยั่งยืน หรือ Sustainability คือหนทางสู่การรักษาสมดุลโลกและสมดุลการใช้ชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว ทั่วโลกต่างตื่นตัวเรื่องนี้ไม่ต่างกับ เซ็นทรัล รีเทล องค์กรค้าปลีกรายใหญ่ของไทยก็เช่นกัน มีแผนงาน เป้าหมาย และได้วางรากฐานธุรกิจบนแนวทางความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม