คุยกับ "ธีรพงศ์ จันศิริ" นวัตกรรมอาหารสู่ความยั่งยืน (Video) - Forbes Thailand

คุยกับ "ธีรพงศ์ จันศิริ" นวัตกรรมอาหารสู่ความยั่งยืน (Video)

FORBES THAILAND / ADMIN
30 Jun 2020 | 11:30 AM
READ 2190
ถอดบทเรียนความแข็งแกร่งด้านซัพพลายเชน และการสร้างสรรค์นวัตกรรมของไทยยูเนี่ยนฯ ที่ตอบโจทย์ดีมานด์ผู้บริโภคและการเติบโตธุรกิจภายใต้ความยั่งยืน  
รับชมบทสัมภาษณ์ของบุคคลที่น่าสนใจ กดติดตามแชลเนลวิดีโอของเราบนยูทูบได้ที่ Forbes Thailand Magazine