คมสันต์ ลี "Flash Express" ธุรกิจติดจรวดบุกอาเซียน (VIDEO) - Forbes Thailand

คมสันต์ ลี "Flash Express" ธุรกิจติดจรวดบุกอาเซียน (VIDEO)

FORBES THAILAND / ADMIN
14 Jun 2023 | 04:20 PM
READ 1857

ยูนิคอร์นรายแรกของไทยที่ประกาศตั้งแต่เริ่มธุรกิจเมื่อปี 2561 ที่ต้องการทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอี-คอมเมิร์ซโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังสร้างรากฐานในประเทศอย่างแข็งแกร่งแล้ว ปลายปี 2564 “Flash Group” เริ่มรุกอาเซียน ปัจจุบันให้บริการธุรกิจจนส่งใน 3 ประเทศและธุรกิจคลังสินค้าใน 5 ประเทศ