“ชีวาศรม” บุกตะวันออกลาง เปิดเวลเนสอาหรับที่ “กาตาร์” - Forbes Thailand

“ชีวาศรม” บุกตะวันออกลาง เปิดเวลเนสอาหรับที่ “กาตาร์”

หลังจากเตรียมงานอยู่หลายปี ล่าสุดศูนย์ดูแลสุขภาพชื่อดังของไทย “ชีวาศรม” ก็ขยายการให้บริการนอกประเทศเป็นครั้งแรก โดยรับบริหารศูนย์ดูแลสุขภาพ “ซูลาล เวลเนส รีสอร์ท” กาตาร์ ซึ่งเป็นศูนย์เวลเนสแห่งแรกของโลกที่ดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์อาหรับ-อิสลามดั้งเดิม

เมื่อเร็วๆ นี้ กฤป โรจนเสถียร ปรานกรรมการ ชีวาศรม ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ได้ทำพิธีมอบตราสัญลักษณ์ “ชีวาศรม” เป็นที่ระลึกแก่ นาเซอร์ มาตาร์  คาวารี ในพิธีเปิด “ซูลาล เวลเนส รีสอร์ท โดยชีวาศรม” (Zulal Wellness Resort by Chiva-Som)  ที่ประเทศกาตาร์ ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม2565 โดยรีสอร์ทแห่งนี้นับเป็นรีสอร์ทเพื่อสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกาตาร์ และเป็นรีสอร์ทแห่งแรกของโลกที่นำเสนอ “ศาสตร์การดูแลสุขภาพของชาวอาหรับและอิสลามแบบดั้งเดิม”  หรือ Traditional Arabic & Islamic Medicine (TAIM) รวมถึงเป็นรีสอร์ทแห่งแรกในโลก ที่นำเสนอการให้บริการเพื่อสุขภาพแบบองค์รวมแก่ทุกวัยในครอบครัว “วันนี้เป็นวันพิเศษของซูลาล เวลเนส รีสอร์ท โดยชีวาศรม และเป็นก้าวสำคัญของชีวาศรมในการขยายกิจการสู่ระดับสากล โดยรีสอร์ทแห่งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของกาตาร์ที่มุ่งพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และยกระดับสุขภาพของประชากรให้เกิดสุขภาวะโดยรวม ด้วยการสนับสนุนของบริษัท เมอเชเรบ พรอพเพอร์ตี้ส์ อันจะส่งผลให้อุตสาหกรรมเวลเนสของโลกก้าวหน้าต่อไป” กฤป โรจนเสถียร กล่าวในวันเปิดตัวรีสอร์ทสุขภาพแห่งนี้อย่างเป็นทางการ ขณะที่ นาเซอร์ มาตาร์ อัล คาวารี ประธานบริหาร บริษัทเมอเชเรบ พรอพเพอร์ตี้ส์ กล่าวว่า “เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับชีวาศรม ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ในการเข้ามาบริหารงาน ซูลาล เวลเนส รีสอร์ท ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทเมอเชเรบ พรอพเพอร์ตี้ส์ ในการพัฒนาโครงการอันทันสมัยและยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม รีสอร์ทแห่งนี้จะให้บริการด้านสุขภาพด้วยศาสตร์ที่มีรากฐานมาจากวัฒนธรรมและความรู้ของชาวกาตาร์และภูมิภาคอาหรับแบบดั้งเดิม โดยนำเสนอในรูปแบบสมัยใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ร่วมเข้ากับการบริการที่จะปลูกฝังการดูแลสุขภาพให้กับคนรุ่นใหม่และส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว รีสอร์ทแห่งนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวของประเทศและสนับสนุนแผนยุทธศาตร์ของประเทศกาตาร์”      รีสอร์ทสุขภาพที่กาตาร์แห่งนี้ บริหารงานโดยชีวาศรม ผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพที่มีประสบการณ์กว่าสองทศวรรษ โดยมีรีสอร์ทต้นแบบแห่งแรก คือ ชีวาศรม ที่หัวหิน การเปิดให้บริการของซูลาลในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของแบรนด์ที่ต้องการนำเสนอเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และความรู้ของท้องถิ่น และมีทรีตเมนต์และกิจกรรมเพื่อสุขภาพให้เลือกถึงกว่า 400 รายการ ปัจจุบัน ซูลาล เวลเนส รีสอร์ท พร้อมต้อนรับนักเดินทางจากทั่วโลก ไม่ว่าจะมาพักเดี่ยว มากับครอบครัว หรือมากับเพื่อน เนื่องจากเป็นรีสอร์ทสุขภาพเพื่อคนทุกเพศวัย จึงพร้อมรองรับทุกกลุ่มเพื่อได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่มีมาช้านาน และรับบริการด้วยมิตรไมตรีอันเป็นแบบฉบับของชาวกาตาร์ เยี่ยมชม ซูลาล เวลเนส รีสอร์ท เพิ่มเติมได้ที่ www.zulal.com สำหรับประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับชีวาศรม ก่อตั้งในปี 2538 ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท รีสอร์ทเพื่อสุขภาพต้นแบบแห่งแรกในเอเชีย ตั้งอยู่ที่อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดให้บริการและแนะแนวทางปฏิบ้ติในการดูแลสุขภาพแก่ผู้รักสุขภาพที่เดินทางมาจากทั่วโลก จนได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลระดับโลกมากมาย ชีวาศรมมุ่งมั่นในการริเริ่มและพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อรักษาความสมดุลของกาย จิตใจ และอารมณ์ จวบจนปัจจุบัน ได้ขยายองค์ความรู้ ไปสู่ “ซูลาล เวลเนส รีสอร์ท โดย ชีวาศรม” ณ ประเทศกาตาร์ ที่ชีวาศรม สุขภาพคือหัวใจสำคัญของชีวิต ปรัญชานี้ได้ส่งต่อไปยัง ซูลาล เวลเนส รีสอร์ท ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันล้ำค่าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เพื่อส่งมอบประสบการณ์ดูแลสุขภาพอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และให้บริการโดยพนักงานที่ส่งมอบด้วยความเชี่ยวชาญและจริงใจในรูปแบบของชีวาศรม ด้าน เมอเชเรบ พรอพเพอร์ตี้ส์ เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติกาตาร์ ภายใต้การสนับสนุนของ Qatar Foundation เพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัย และการพัฒนาชุมชน ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในฐานะองค์กรเพื่อการร่วมทุนทางธุรกิจและส่งเสริมวิสัยทัศน์ของประเทศกาตาร์แห่งปี  2573 โดยเป้าหมายขององค์กรคือเสริมสร้างความเป็นอยู่ของประชากรให้ดีขึ้น ผ่านสภาวะความเป็นอยู่และการทำงานที่ดี รวมถึงการพัฒนาด้านนวัตกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุคสมัย เมอเชเรบ พรอพเพอร์ตี้ส์ ได้ร่วมมือกับผู้นำด้านอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาจุดร่วมในการออกแบบของสถาปัตยกรรมในอดีตที่บูรณาการเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ในการออกแบบชุมชนเมือง โดยแนวคิดดังกล่าวเน้นการผสมผสานกันระหว่างวิถีดั้งเดิม กับนวัตกรรมแห่งยุค เพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศกาตาร์ เมอเชเรบ พรอพเพอร์ตี้ส์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO จาก British Standards Institution for Quality (ISO 9001:2015) ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม(ISO 14001:2015) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (BS OHSAS 18001:2007) และการบริหารความเสี่ยง (ISO 31000:2009) อ่านเพิ่มเติม: รู้จัก Thematic ETF ‘หุ้นเฮลท์แคร์จีน’ กับ KURE

ไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ของเรา ติดตามเราได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine