เร่งสปีดทรานส์ฟอร์เมชันด้วยการสร้าง Trust - Forbes Thailand